Biomethan z bioplynu a SNG jsou šetrné k přírodě

Německý vládní balík pro energetiku a klima požaduje aby v roce 2020 bylo 6% zemního plynu nahrazeno biomethanem. Toto množství odpovídá 68 TWh energie. Studie FNR také ukázala, že tyto technologie mají potenciál redukovat emise skleníkových plynů o 47% až 71% ve srovnání se zemním plynem. K dosažení tohoto cíle bude zapotřebí 850 průměrně velkých bioplynových stanic a 111 instalací gasifikace (SNG). Celkové investiční náklady jsou odhadovány na 19 miliard Euro. Náklady na vyrobenou kWh biomethanu jsou srovnatelné pro obě technologie, a to v rozmezí 6,1 až 13,7 eurocentů za 1 kWh.

Odkaz na celý článek v německém jazyce.

Zdroj: FNR

 

Newsletter

Inzerce