CzBA má nového partnera pro bezpečnost BPS

inspekcni-organ_2

Na základě našich poznatků ze seminářů i konferencí, kde je téma bezpečnosti BPS, kvalitní provozní dokumentace a dobré praxe velmi žádané a preferované, jsme se rozhodli uzavřít partnerství s Inspekčním orgánem Mostecké montážní.

Tento partner je akreditovaným subjektem v dané oblasti a dlouholeté zkušenosti jeho inspektorů by měly garantovat mimo jiné nejaktuálnější technickou podporu všech členů asociace. Na různých příkladech nám inspekční orgán dokázal, že je schopen vyhovět všem typům klientů, včetně těch, kdo nemají v pořádku vše co by měli mít, a zároveň případně převzít zodpovědnost za bezpečný provoz BPS.

Věříme, že partnerství je krok správným směrem a přispěje tak nejen k další osvětě a informovanosti v této mimořádně důležité oblasti, ale také pomůže všem našim členům a provozovatelům BPS získat oporu pro další provoz.

Webové stránky Mostecké montážní, a.s.

 

Newsletter

Inzerce