CzBA v konsorciu mezinárodního projektu

Dobrou zprávou do nového roku je schválení projektu "BiogasIN",

v rámci evropské programu Intelligent Energy Europe. Projekt BiogasIN si klade za cíl vytvoření trhu s trvale udržitelnou výrobou a využitím bioplynu v zemích střední a východní evropy (CEE), tj. v Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Řecku, Lotyšsku, Rumunsku a Slovinsku.

Průlomového pokroku bude dosaženo překonáním nejsilnějších rámcových bariér v tomto regionu: především pak zásadních administrativních bariér při povolování a financování projektů. Tyto klíčové bariéry byly identifikovány v řadě předešlých evropských projektů, ale nikdy nebyly adresovány do takové hloubky jako předpokládá projekt BiogasIN. Projekt BiogasIN buduje kapacity mezi veřejným sektorem (národním, regionální a lokální samosprávou a administrativou odpovědnou za schvalovací proces zemědělských bioplynových stanic).

CzBA je jedním z deseti partnerů z devíti zemí Evropy. Více informací o projektu budou v nejbližší době zveřejněny v sekci Projekty.

 

Newsletter

Inzerce