Evropská bioplynová asociace založila poradní orgán

Evropská bioplynová asociace založila poradní orgán

Den po valném shromáždění Evropské bioplynové asociace (EBA) byl v německém Norimberku dne 12.1. 2011 založen nový poradní orgán složený ze zástupců více jak třiceti společností zabývajících se bioplynovými technologiemi. Na ustavující schůzi byly diskutovány především budoucí výzvy oboru a předpokládaný vývoj. Mimo jiné bylo řečeno, že cíle evropské energetiky do roku 2020 nebudou naplněny bez přispění bioplynu do energetického mixu a je třeba učinit ještě řadu aktivizačních opatření na úrovni evropských politik.

Kompletní znění tiskové zprávy ke stažení:

 

Newsletter

Inzerce