Česká bioplynová asociace » Aktuality » Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2018

Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2018

1000x1000-1496760973-1000x1000-1493107244-logo-big

Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2018ERÚ ve veřejném konzultačním procesu zveřejnil Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2017, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2018.

Odkaz na materiál a pravidla konzultačního procesu

Termín pro podání připomínek je do 15 dnů od uveřejnění návrhu cenového rozhodnutí, tj.  do 7. září  24:00 hod. Jediným možným prostředkem pro podání připomínek k návrhu vyhlášky je prostřednictvím e-mailu poze@eru.cz. Pokud budete chtít uplatnit připomínky prostřednictvím CzBA, zašlete je do 4. září 2017 na mail info@czba.cz.

Kromě plošného snížení zelených bonusů (kvůli vyšším cenám silové elektřiny) je zde zajímavý vývoj zeleného bonusu na teplo z bioplynu, kde ERÚ zmiňuje:

Podpora byla zavedena poprvé pro rok 2016 pro definované BPS na základě § 24 odstavce 4 zákona č. 165/2012 Sb. ve znění zákona č. 131/2015 Sb. Shodná podpora pro dvě odlišné kategorie BPS je dána především rozdílem v palivových nákladech, kde je v případě bioplynových stanic zpracovávajících biologicky rozložitelný komunální odpad uvažováno s tržbou za likvidaci zpracovávaného odpadu.

Vzhledem k tomu, že v kategorii těchto bioplynových stanic dochází k nedostatečnému plnění cílů NAP pro OZE, navrhuje se zvýšení podpory za účelem zvýšení motivace pro investory.

 

Newsletter

 
Pro ověření
vyplňte 1. písmenko abecedy:
 

Hlavní partneři

Inzerce

CEESEN Conference