Od 1. dubna nové podmínky připojení k elektrizační soustavě

1. dubna vstoupila v platnost dlouho očekávaná a mnoho diskutovaná vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 81/2010 Sb. Tato nová vyhláška zavádí celé spektrum změn žádostí tak, aby se předešlo spekulativnímu rezervování výkonu. Samozřejmě je tím zvýšena administrativní zátěž řádných investorů. Pro investory bioplynových stanic bude novinkou připojení územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí, ze které je zřejmé, zda je výstavba výrobny elektřiny v souladu s územně plánovací dokumentací spolu s harmonogramem přípravy výstavby výrobny elektřiny (nad 500 kW).

Ke stažení:

 

Newsletter

Inzerce