Pákistán má obrovský potenciál pro výrobu bioplynu

biogas plant pakistan

Pákistán, který oplývá obrovským množstvím zdrojů energie, má kapacitu k výrobě více než 2 000 MW obnovitelné energie z bioplynu. Minimálně 120 až 160 MW může být generováno z dostupných chovů skotu a hnoje. To prohlásil Robert D Orr, ředitel Iqrow Agritee UK Limited a specialista na obnovitelnou energii v zahraničí.

Tento expert také věří, že tisíce megawattů by mohly být vyráběny z odpadu, který je v současnosti spalován a pouze přispívá k znečišťování životního prostředí. Směs oxidu uhličitého a metanu, která vzniká při rozkladu organické frakce odpadu, je využívána jako palivo po celém světě.

Robert D Orr, který také úspěšně provozuje pilotní bioplynovou stanici v Landhi, ve východní části Karáčí, je toho názoru, že malé a střední bioplynové stanice by mohly být instalovány v různých částech města, především v blízkosti chovů skotu, tedy dostupných zdrojů hnoje. 

Zdroj: Business Recorder, 14. října 2012

 

Newsletter

Inzerce