Program říjnové bioplynové konference zveřejněn

Program XIV. ročníku největší odborné konference o bioplynu v České republice „Výstavba a provoz bioplynových stanic“, která se uskuteční ve dnech 9. – 10. října 2014 v konferenčním sále lázní Aurora v Třeboni je hotov.

Tradičně je rozdělen do tří konferenčních bloků ve dvou dnech. Letošní ročník se zabývá zejména aktuálním vývojem energetickém legislativy, novými možnostmi evropských fondů 2014 - 2020, zpřísňováním kontrolní činnosti orgánů státní správy, ekonomikou a mnoha dalšími tématy.

Konference je určena pro

  • provozovatele bioplynových stanic 
  • investory, projektanty a dodavatele technologií
  • pracovníky státních orgánů
  • pracovníky regionální a místní správy
  • vysoké školy a výzkumné ústavy
  • poradenská centra v oblasti obnovitelných zdrojů energie
  • nestátní neziskové organizace a další zájemce o problematiku bioplynu

Odborný garant konference:  Prof. Michal Dohányos, VŠCHT Praha

    

Hlavní partner konference: 

          
 
 

Newsletter

Inzerce