Strategická výzkumná agenda oboru bioplyn projednána

V rámci konference BIOPLYN 2010, která proběhla 13. - 14. 4. 2010 v Českých Budějovicích byla odborná veřejnost seznámena s aktuální verzí "Strategické výzkumné agendy oboru bioplyn". Po zapracování připomínek bude konečná verze k dispozici do konce dubna, nicméně tento dokument bude CzBA dále používat a aktualizovat s tím, že na něj naváže jak v rámci dramaturgie letošní třeboňské konference, tak i zpracováním tzv. "Implementačního akčního plánu".

Ke stažení:

 

Newsletter

Inzerce