Studijní cesta - moderní instalace výroby bioplynu v SRN

Studijní cesta - moderní instalace výroby bioplynu v SRN

Česká bioplynová asociace srdečně zve pracovníky státní správy a samosprávy k účasti na studijní cestě po moderních instalacích výroby a využití bioplynu v Německu. Tato akce je součástí mezinárodního projektu BiogasIN, financovaného v rámci programu IEE. V případě zájmu o účast kontaktujte CzBA, která je jedním z partnerů projektu.

Ke stažení:

 

Newsletter

Inzerce