Technologické platformy se dohodly na společné výzvě

collaboration2

Na svém letošním společném jednání se technologické platformy dohodly, že se společnou výzvou osloví státní správu, případně i další subjekty, které mohou přispět k rozvoji technologických platforem, oborů, jež zastřešují, případně využít jejich know-how a odborný potenciál.

Připojila se i Česká bioplynová asociace – více viz znění Společné výzvy technologických platforem.

 

Newsletter

Inzerce