Tisková zpráva ERÚ k budoucí podpoře OZE

eru_logo_res

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal tiskovou zprávu, která je závažným signálem pro celé odvětví obnovitelných zdrojů energie. ERÚ připravuje zastavit finanční podporu pro nové podporované energetické zdroje a oznamuje, že zahájil přípravu zastavení finanční podpory pro podporované a obnovitelné zdroje energie (POZE) od roku 2014.

Další informace k výše uvedenému naleznete v oficiální tiskové zprávě Energetického regulačního ústavu (pdf)

 

 

 

 

Důvody vedoucí ERÚ k zastavení finanční podpory jsou následující:

  1. Stávající podpora POZE je za hranicí ekonomických možností ČR
  2. ČR má celosvětově jednu z nejvyšších podpor POZE v přepočtu na jednoho obyvatele
  3. Výše podpor ohrožuje konkurenceschopnost českých firem
  4. Ekonomická recese a finanční krize v ČR i EU je důvod pro snížení podpor POZE ve všech zemích EU (Německo, Španělsko, Itálie atd.)
  5. ERÚ predikuje dosažení závazků ČR vůči EK 13,5 % (NAP 2020) již v roce 2013
  6. ERÚ (vědom si své zákonné povinnosti chránit oprávněné zájmy zákazníků a spotřebitelů) iniciuje změnu legislativy, která umožní zastavení další finanční podpory nových obnovitelných zdrojů od roku 2014
  7. Zastavení finanční podpory se netýká zdrojů POZE, které jsou anebo budou uvedeny do provozu do 31. 12. 2013
  8. Pokud bude v národním zájmu některé zdroje OZE podporovat, je ERÚ připraven o tomto vést odbornou diskuzi
 
 
 
 

Newsletter

Inzerce