Projekty

BiogasAction

 
BiogasAction

Ambicí projektu je stát se prostředkem pro rychlý rozvoj evropského bioplynového a biometanového sektoru a tím přispět k plnění cílů EU 2020. Projekt se zaměřuje zejména na odstraňování netechnických překážek výroby bioplynu ze zemědělských odpadů.
Celý článek

 
 

TP Bioplyn 3

 
TP Bioplyn 3

Hlavním cílem tohoto projektu je další podpora růstu a rozvoje činnosti národní technologické platformy pro bioplyn v návaznosti na schválenou Strategickou výzkumnou agendu (SVA) a Implementační akční plán (IAP), směřující k posílení konkurenceschopnosti českého hospodářství a mezinárodní spolupráce.
Celý článek

 
 

Posuzování možností využití bioplynu pro energetickou bezpečnost a rozvoj obcí a mikroregionů

 
Posuzování možností využití bioplynu pro energetickou bezpečnost a rozvoj obcí a mikroregionů

Hlavním cílem programu je posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd a uplatnění výsledků těchto aktivit pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, zvýšení kvality života jejich obyvatel a vyvážený socio-ekonomický rozvoj společnosti. Tento cíl je spolu se zvoleným specifickým cílem naplněn...
Celý článek

 
 

TP Bioplyn II

 
TP Bioplyn II

Hlavním cílem tohoto projektu je další podpora růstu a rozvoje činnosti národní technologické platformy pro bioplyn v návaznosti na schválenou Strategickou výzkumnou agendu a Implementační akční plán, směřující k posílení konkurenceschopnosti českého hospodářství.
Celý článek

 
 

BiogasIN

 
BiogasIN

BIOGAS IN propaguje výhody bioplynu ve společnosti jako celku zapojením klíčových osob a skupin do zefektivnění postupů povolování a financování investic do bioplynu
Celý článek

 
 

Optimalizace a regulace OZE

 
Optimalizace a regulace OZE

Projekt zaměřený na zmapování situace v oblasti energetických přenosových a distribučních soustav s náměty k řešení v oblasti bioplynu.
Celý článek

 
 

GasHighWay

 
GasHighWay

Hlavním cílem projektu je stimulace a propagace příkladů dobré praxe a nejlepších dostupných technologií v oblasti využívání CNG v dopravě, rozvoje sítě plnících stanic a na produkci a upgrading bioplynu pro pohon motorových vozidel. Projekt je spolufinancován prostředky EU v rámci programu Intelligent Energy Europe
Celý článek

 
 

TP Bioplyn

 
TP Bioplyn

Předmětem projektu financovaného programem Spolupráce – Technologické platformy (OPPI) je vybudování národní technologické platformy - zastřešující odborné organizace v oblasti výroby a využití bioplynu v rámci celé České republiky, která propojuje a koordinuje vědeckovýzkumnou a podnikatelskou sféru s cílem stabilizace, propagace a...
Celý článek

 
 

Projekty členů CzBA

 
Projekty členů CzBA

Členové CzBA jsou velmi aktivní v realizaci vlastních výzkumných a vývojových projektů.
Celý článek

 
 
 

Newsletter

Inzerce