Projekty členů CzBA

Členové CzBA jsou velmi aktivní v realizaci vlastních výzkumných a vývojových projektů.

Jedná se např. o:

  • Mapování podmínek pro efektivní, bezpečné a environmentálně příznivé využití čistírenských kalů (TD03000135) - více informací
  • Optimalizace použití digestátu na zemědělskou půdu (TA03020202) - více informací
  • Ekonomická podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití OZE (QK1710307) - více informací
  • Technologická jednotka pro omezenou lokální výrobu biometanu (TA03020421) - více informací

 

 
 

Newsletter

Inzerce