Novinky https://www.czba.cz/ I přes nárůst počtu zdrojů biometanu, ČR ve výrobě alternativy za zemní plyn zaostává 2023-01-30 15:35:00 <img src="https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-16750904138526-40-sni-mek-obrazovky-2023-01-30-v-155312.png" alt="" border="0" align="left" hspace="5" /> Podle statistik European Biogas Association (EBA) se v roce 2021 zvýšila produkce biometanu v Evropě o celých 20 %, což představuje dosud největší nárůst. Loňský rok zatím není vyhodnocen, ale dá se předpokládat podobný trend. https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-16750904138526-40-sni-mek-obrazovky-2023-01-30-v-155312.png https://www.czba.cz/aktuality/i-pres-narust-poctu-zdroju-biometanu-cr-ve-vyrobe-alternativy-za-zemni-plyn-zaostava.html Druhá výzva vyhlášení aukcí pro provozní podporu výroby elektřiny z OZE 2022-12-31 17:34:00 <img src="https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-16725910710091-40-220px-logo-renewable-energy-by-melanie-maecker-tursun-v1-4csvg.png" alt="" border="0" align="left" hspace="5" /> Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo 2. výzvu k podání nabídek v aukci na podporu elektřiny v oblasti obnovitelných zdrojů pro rok 2022. https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-16725910710091-40-220px-logo-renewable-energy-by-melanie-maecker-tursun-v1-4csvg.png https://www.czba.cz/aktuality/druha-vyzva-vyhlaseni-aukci-pro-provozni-podporu-vyroby-elektriny-z-oze.html Španělský dopravce provozuje autobusy Scania na biometan vyrobený z odpadu 2022-12-21 20:18:00 <img src="https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-16716505580046-40-tcc20scania202.jpg" alt="" border="0" align="left" hspace="5" /> Dopravce Moventis TCC Pamplona ​​posílil svou flotilu o třináct zcela nových autobusů Scania. Budou jezdit jen na biometan. Biometan je mnohými označovaný za palivo budoucnosti, jde o vyčištěný bioplyn obsahující alespoň 95 % metanu a má srovnatelné vlastnosti jako zemní plyn. https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-16716505580046-40-tcc20scania202.jpg https://www.czba.cz/aktuality/spanelsky-dopravce-provozuje-autobusy-scania-na-biometan-vyrobeny-z-odpadu.html V ČOV Havlíčkův Brod přemýšlejí cirkulárně a odpovědně - budou vyrábět biometan 2022-12-05 15:00:00 <img src="https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-16702489425734-40-biogas-2919235-640-csd84vqwidth-800.jpg" alt="" border="0" align="left" hspace="5" /> Čistírna odpadních vod v Havlíčkově Brodě je cirkulární zařízení v pravém slova smyslu. Využije potenciál odpadní suroviny tak, že zbyde čistá voda, která se dá vrátit do přírody. Z čistírenského kalu vyrábí bioplyn a hnojivo. Při  anaerobní stabilizaci čistírenského kalu (vyhnívání) vzniká energicky hodnotný bioplyn. Dnes bioplyn využívá ve dvou kogeneračních jednotkách na výrobu elektřiny a tepla. https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-16702489425734-40-biogas-2919235-640-csd84vqwidth-800.jpg https://www.czba.cz/aktuality/v-cov-havlickuv-brod-premysleji-cirkularne-a-odpovedne-budou-vyrabet-biometan.html Valorizace bioplynu – kombinovaná výroba tepelné a elektrické energie, nebo biometan? 2022-12-02 09:27:00 Řada provozovatelů komunálních čistíren odpadních vod (ČOV), popřípadě bioplynových stanic (BPS), zvažuje změny ve stávajících technologiích valorizace bioplynu. Vlastní ekonomický motiv je bezesporu omezení provozní podpory pro kogenerační jednotky na 15 let od uvedení do provozu tak, jak bylo stanoveno v rámci notifikace podpory obnovitelných zdrojů energie od Evropské komise. https://www.czba.cz/aktuality/valorizace-bioplynu-kombinovana-vyroba-tepelne-a-elektricke-energie-nebo-biometan.html Přeshraniční obchodování s plyny z OZE podpoří dekarbonizaci 2022-11-25 09:11:00 <img src="https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-16693648957826-40-biogas-1536x993.jpg" alt="" border="0" align="left" hspace="5" /> Minulý týden se s velkým úspěchem uskutečnila závěrečná konference projektu REGATRACE financovaného EU. Více než 100 účastníků a 20 řečníků se 16. listopadu 2022 sešlo v Bruselu, aby diskutovali o nejnovějším vývoji v podpoře obchodování s biometanem v rámci Evropy. Přeshraniční obchodování s biometanem bude mít zásadní význam pro zajištění toho, aby EU mohla do roku 2030 dosáhnout výroby biometanu v objemu 35 miliard m3. https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-16693648957826-40-biogas-1536x993.jpg https://www.czba.cz/aktuality/preshranicni-obchodovani-s-plyny-z-oze-podpori-dekarbonizaci.html Možnost volby režimu zeleného bonusu 2022-11-24 20:40:00 <img src="https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-1669373508989-40-bps-tebon.jpg" alt="" border="0" align="left" hspace="5" /> Vzhledem k tomu, že se v posledních dnech objevila řada různých informací a interpretací týkajících se možnosti volby hodinového zeleného bonusu, upřesnil tuto možnost Energetický regulační úřad. https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-1669373508989-40-bps-tebon.jpg https://www.czba.cz/aktuality/moznost-volby-rezimu-zeleneho-bonusu.html Biometanová stanice v Litomyšli zahájila zkušební provoz 2022-10-27 10:57:00 <img src="https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-16668611698847-40-img-20221021-115120.jpg" alt="" border="0" align="left" hspace="5" /> Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl zahájilo zkušební provoz své nové biometanové stanice. Obnovitelný plyn vyrábí z bioplynu pocházejícího z odpadů živočišné a rostlinné zemědělské výroby a následně ho vtláčí do stávající plynárenské sítě Gasnet. Součástí projektu je i plnicí stanice na stlačený plyn (CNG) v přilehlém areálu v obci Dolní Újezd. Celou investici za více než 50 milionů korun realizovaly společnosti Hutira – Brno a Hutira green gas. V Česku se přitom jedná o vůbec první technologii výroby biometanu, která je propojena se zemědělskou bioplynovou stanicí, plničkou CNG i vtláčením plynu do plynárenské sítě. https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-16668611698847-40-img-20221021-115120.jpg https://www.czba.cz/aktuality/biometanova-stanice-v-litomysli-zahajila-zkusebni-provoz.html CzBA zve na závěrečnou konferenci projektu REGATRACE, 16.11.2022 2022-10-18 16:03:00 <img src="https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-16661025216342-40-na-vrh-bez-na-zvu.png" alt="" border="0" align="left" hspace="5" /> Rozšíření výroby biometanu podpoří Evropskou unii při dosahování cílů v oblasti klimatu i energetické bezpečnosti. Pro využití evropského potenciálu biometanu je však nezbytné, aby s ním bylo možné obchodovat přes hranice jednotlivých států. https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-16661025216342-40-na-vrh-bez-na-zvu.png https://www.czba.cz/aktuality/czba-zve-na-zaverecnou-konferenci-projektu-regatrace-16112022.html Konference se nejen díky počasí vydařila 2022-10-10 14:49:00 <img src="https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-16654063647521-40-dsc-3919.jpg" alt="" border="0" align="left" hspace="5" /> Krásné říjnové počasí třeboňské konferenci přálo. Daleko důležitější však bylo, že jsme se mohli všichni po třech letech opět osobně potkat na tradiční odborné akci. Konferenci Výstavba a provoz bioplynových stanic navštívilo 190 účastníků, kteří vyjadřovali svou spokojenost. https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-16654063647521-40-dsc-3919.jpg https://www.czba.cz/aktuality/konference-se-nejen-diky-pocasi-vydarila.html Energetická soběstačnost venkova by se měla cíleně posilovat 2022-10-01 15:01:00 <img src="https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-16637654488428-40-6837867-2.jpg" alt="" border="0" align="left" hspace="5" /> Raketový růst cen energií, který fatálním způsobem zvyšuje náklady na výrobu a provoz čehokoli, staví nejen občany naší země, ale samozřejmě také podnikatele, a stejně tak obce a města před rozhodnutí, na jaký energetický mix v budoucnosti vsadit. https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-16637654488428-40-6837867-2.jpg https://www.czba.cz/aktuality/energeticka-sobestacnost-venkova-by-se-mela-cilene-posilovat.html Biometan je budoucností českého plynárenství 2022-09-23 16:00:00 <img src="https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-16642627695878-40-10-agriculture-et-elevage.jpeg" alt="" border="0" align="left" hspace="5" /> O biometanu se toho namluvilo mnoho. Pak se o biometanu mlčelo, aby se opět dostal do centra pozornosti - když ne laické veřejnosti, tak jistě odborné. Na začátku pojďme definovat dvě východiska, za nichž jsme ochotní se o biometanu a jeho výrobě bavit. Prvním východiskem je právní prostředí, které vytváří prostor pro implementaci nových technologií. https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-16642627695878-40-10-agriculture-et-elevage.jpeg https://www.czba.cz/aktuality/biometan-je-budoucnosti-ceskeho-plynarenstvi.html MPO zveřejňuje výzvy k podání nabídek v aukci na podporu elektřiny v oblasti obnovitelných zdrojů 2022-09-20 16:54:00 <img src="https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-16636860906114-40-mpo.png" alt="" border="0" align="left" hspace="5" /> Dne 1. ledna 2022 nabyl účinnosti zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Do zákona č. 165/2012 Sb. jsou uvedenou novelou zavedeny nové instituty a vhodné formy provozní podpory výroby elektřiny komplexně pro všechny podporované zdroje energie, a to na období 2022 až 2030. https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-16636860906114-40-mpo.png https://www.czba.cz/aktuality/mpo-zverejnuje-vyzvy-k-podani-nabidek-v-aukci-na-podporu-elektriny-v-oblasti-obnovitelnych-zdroju.html Nabídka účasti na veletrhu Ecomondo &amp; Key Energy zdarma pro české firmy 2022-09-13 17:57:00 <img src="https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-16630851001304-40-size4-1647960494757-40-size4-158264015647-40-ecomondo-slider-neutro-eng-res.jpeg" alt="" border="0" align="left" hspace="5" /> Italsko-česká obchodní komora, která je oficiálním partnerem veletrhu, zve na veletrh Ecomondo &amp; Key Energy, který se koná v termínu 8. - 11. listopadu 2022, v Rimini, v Itálii. Česká bioplynová asociace byla organizátorem konference požádána o zprostředkování informace o možnosti zúčastnit se této akce zcela zdarma (více viz níže). https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-16630851001304-40-size4-1647960494757-40-size4-158264015647-40-ecomondo-slider-neutro-eng-res.jpeg https://www.czba.cz/aktuality/nabidka-ucasti-na-veletrhu-ecomondo-a-key-energy-zdarma-pro-ceske-firmy.html Efektivnější provoz plynových motorů pomocí inovativních maziv 2022-09-12 13:09:00 <img src="https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-16626354573903-40-gas-engine.jpg" alt="" border="0" align="left" hspace="5" /> Plynové motory hrají dnes zásadní roli při výrobě energie i tepla. Globální poptávka po elektřině neustále roste a trend snižování emisí skleníkových plynů vedl k vývoji nových technologií. Moderní stacionární plynové motory mají být produktivnější, flexibilnější i nákladově efektivnější. Protože přírodní energie je charakteristická svým kolísáním, je nutné mít k dispozici zdroje flexibilní záložní energie. To mění i pracovní profil motorů, které tak musí odolávat nestálým náročným podmínkám a širokému kolísání teploty. V aktuální světové situaci navíc stoupá význam bioplynových motorů. https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-16626354573903-40-gas-engine.jpg https://www.czba.cz/aktuality/efektivnejsi-provoz-plynovych-motoru-pomoci-inovativnich-maziv.html Může být výroba biometanu výhodnější než elektřiny a tepla? 2022-09-10 12:33:00 <img src="https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-1662633293302-40-vyrobni-jednotka-biometan-kopie.jpeg" alt="" border="0" align="left" hspace="5" /> S postupující legislativou, podporou a investicemi do obnovitelných zdrojů vývoj trhu s biometanem rychle roste a mnohé zemědělské podniky zvažují rozšiřování bioplynových stanic o úpravu bioplynu na biometan. Co při rozhodování o výrobě biometanu zvážit, aby se projekt vyplatil? https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-1662633293302-40-vyrobni-jednotka-biometan-kopie.jpeg https://www.czba.cz/aktuality/muze-byt-vyroba-biometanu-vyhodnejsi-nez-elektriny-a-tepla.html Revitalizace půdy a ochrana plodin s možností návratu vkladu 2022-09-09 13:03:00 <img src="https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-16627172470447-40-dsc-2398.jpg" alt="" border="0" align="left" hspace="5" /> Praskliny v suché půdě, podmáčené pole po přívalových srážkách a kukuřice polámaná příznaky škůdců? Pro mnohé realita letošní sezóny, které se ovšem dá předejít a to i bez vynaložení velkého úsilí nebo financí. https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-16627172470447-40-dsc-2398.jpg https://www.czba.cz/aktuality/revitalizace-pudy-a-ochrana-plodin-s-moznosti-navratu-vkladu.html Zveřejňujeme program XXI. ročníku konference CzBA 2022-09-09 10:08:00 <img src="https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-16627111198745-40-dsc-4504.jpg" alt="" border="0" align="left" hspace="5" /> Program XXI. ročníku konference &quot;Výstavba a provoz bioplynových stanic&quot;, která se uskuteční 6. a 7. října v Třeboni, je hotov a ke stažení na odkazu níže. Zároveň si Vám dovolujeme představit partnery letošního ročníku prostřednictvím níže uvedených prezentací.  https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-16627111198745-40-dsc-4504.jpg https://www.czba.cz/aktuality/zverejnujeme-program-xxi-rocniku-konference-czba.html Praha získala bioplynovou stanici pro zpracování a využití svého bioodpadu 2022-08-25 12:32:00 <img src="https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-1662711803685-40-bioplynova-stanice-foto-zemedelske-druzstvo-skaly.jpeg" alt="" border="0" align="left" hspace="5" /> Hlavní město Praha prostřednictvím své společnosti Pražské služby získalo bioplynovou stanici a navazující rozvojové pozemky v Chrástu u Poříčan. Praha tak bude mít jako první velké město v Česku vlastní řešení pro zpracování bioodpadu z domácností a gastroodpadu z jídelen a restaurací. Bioplynová stanice promění bioodpad na bioplyn, který bude předáván po úpravě na biometan přímo do plynové sítě a využíván například pro pohon nákladních aut městských společností. Vedle toho vznikne digestát, který je využíván jako hnojivo. Hlavní město tak přispěje také ke snižování závislosti na plynu z Ruska. https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-1662711803685-40-bioplynova-stanice-foto-zemedelske-druzstvo-skaly.jpeg https://www.czba.cz/aktuality/praha-ziskala-bioplynovou-stanici-pro-zpracovani-a-vyuziti-sveho-bioodpadu.html Online registrace na XXI. ročník konference CzBA spuštěna 2022-08-25 10:53:00 <img src="https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-16614179034857-40-dsc-4504.jpg" alt="" border="0" align="left" hspace="5" /> Pro všechny, kteří již netrpělivě očekávají spuštění registrace na tradiční třeboňskou konferenci České bioplynové asociace (XXI. ročník se koná 6. a 7. října 2022), máme dobrou zprávu – je možné se přihlásit. https://www.czba.cz/files/nicos/images/news/size1-16614179034857-40-dsc-4504.jpg https://www.czba.cz/aktuality/online-registrace-na-xxi-rocnik-konference-czba-spustena.html
POS_C_BOTTOM
POS_TITLE

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz