Doporučená ekologická kritéria: správná podpora pro trvale udržitelné využití biomasy

Ve společném tiskovém prohlášení Evropské bioplynové asociace a dalších profesních organizací a asociací, podpořili výrobci bioplynu záměr Evropské komise na vytvoření doporučených (nezávazných) kritérií, která zaručí environmentálně šetrný původ biomasy a tím i její trvale udržitelné využití. Nezávazná kritéria se týkají pouze biomasy produkované v členských zemích EU, kde je její původ již dostatečn zajištěn řadou směrnic v rámci správné zemědělské a lesnické praxe. Další závazná omezení by mohla nenávratně zbrzdit rozvoj využití biomasy v Evropě. Naopak importovaná biomasa (v současnosti 5%), bude podrobena důkladnému posuzování, zda při jejím pěstování nedošlo k poškození přírody.

Ke stažení:

 

Newsletter

Inzerce