Projekty

STRIDE

STRIDE

pondělí, 13. prosince 2021

Projekt STRIDE si klade za cíl poskytnout prostřednictvím přenosu znalostí a nově vyvinutých nástrojů podpořit tvůrce regionálních strategií v oblasti...

Podmínky reálného uplatnění biometanu v dopravě

Podmínky reálného uplatnění biometanu v dopravě

středa, 29. července 2020

Hlavním účelem projektu je zjistit podmínky pro naplnění cílů Národního klimaticko-energetického plánu a Národního akčního plánu Čistá...

REGATRACE

REGATRACE

středa, 29. července 2020

Cílem mezinárodního projektu REGATRACE je podpora rozvoje společného evropského trhu s biometanem prostřednictvím vytvoření efektivního modelu pro...

BiogasAction

BiogasAction

pondělí, 7. března 2016

Ambicí projektu je stát se prostředkem pro rychlý rozvoj evropského bioplynového a biometanového sektoru a tím přispět k plnění cílů EU 2020. Projekt se...

TP Bioplyn 3

TP Bioplyn 3

sobota, 22. dubna 2017

Hlavním cílem tohoto projektu je další podpora růstu a rozvoje činnosti národní technologické platformy pro bioplyn v návaznosti na schválenou Strategickou...

Posuzování možností využití bioplynu pro energetickou bezpečnost a rozvoj obcí a mikroregionů

Posuzování možností využití bioplynu pro energetickou bezpečnost a rozvoj obcí a mikroregionů

středa, 19. února 2014

Hlavním cílem programu je posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd a uplatnění výsledků těchto aktivit pro zvýšení...

TP Bioplyn II

TP Bioplyn II

neděle, 14. dubna 2013

Hlavním cílem tohoto projektu je další podpora růstu a rozvoje činnosti národní technologické platformy pro bioplyn v návaznosti na schválenou Strategickou...

BiogasIN

BiogasIN

čtvrtek, 9. září 2010

BIOGAS IN propaguje výhody bioplynu ve společnosti jako celku zapojením klíčových osob a skupin do zefektivnění postupů povolování a financování investic...

Optimalizace a regulace OZE

Optimalizace a regulace OZE

středa, 5. ledna 2011

Projekt zaměřený na zmapování situace v oblasti energetických přenosových a distribučních soustav s náměty k řešení v oblasti bioplynu.

Projekty  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz