stažený soubor (2)

Podmínky reálného uplatnění biometanu v dopravě

Hlavním účelem projektu je zjistit podmínky pro naplnění cílů Národního klimaticko-energetického plánu a Národního akčního plánu Čistá mobilita v oblasti biometanu jako alternativního paliva.

Cíle:

 1. Zmapovat zdroje pro výrobu biometanu (odpadní biomasa a bioodpady) v dostupné vzdálenosti od vhodných bioplynových stanic napojitelných na distribuční síť zemního plynu.
 2. Zmapovat konkurenční zpracovatele odpadní biomasy a bioodpadů v místě a provést bilanci zdrojů a kapacit.
 3. Sestavit souhrn legislativně-technických požadavků (pro vhodné bioplynové stanice), které by umožnily výrobu a vtlačování potřebného množství biometanu do sítě, případně výstavbu nových biometanových stanic.
 4. Navrhnout opatření pro realizaci přechodu bioplynových stanic na výrobu biometanu, včetně národního registru.
 • Dotační program: TAČR - DOPRAVA 2020+
 • Rozpočet projektu: 7,1 mil. Kč
 • Partner projektu: Ekoport z.s.
 • Doba realizace: 2020 - 2022

Výstupy:

Komentáře k článku

K tomuto článku nejsou vloženy žádné komentáře.

Komentář odešlete stisknutím tlačítka <enter>.
Podmínky reálného uplatnění biometanu v dopravě | Projekty | Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz