Katalog členů

Jak se stát členem
Amper Market, a.s.

Amper Market, a.s.

Naše společnost se zabývá obchodem se silovou elektřinou - výkupem silové elektřiny z BPS.

Ing. Viliam Grácz
Antala Staška 1076/33a, 140 00, Praha 4
gracz@ampermarket.cz
+420 736 682 823
www.ampermarket.cz
ALPIQ ENERGY SE

ALPIQ ENERGY SE

Alpiq nabízí svým zákazníkům rozsáhlé a efektivní energetické služby pro budovy a zařízení, dopravní technologie, jakož i služby v oblasti energetiky a průmyslového inženýrství. Alpiq úzce spolupracuje nejen s odběrateli, ale také s tradičními i novými výrobci elektrické energie a nabízí synergie z propojení mezi výrobou a uživatelem elektřiny. Mezi tyto výrobce patří provozovatelé bioplynových stanic, větrných parků, fotovoltaických zařízení, malých vodních elektráren, kogeneračních jednotek apod. Tato spolupráce spočívá v podpoře prodeje této energie.

Michal Dubeň
River Garden, Rohanské nábřeží 670/19 CZ-186 00 Praha 8
michal.duben@alpiq.com
+420 221 720 080
www.alpiq.com
ACWA Power Beatona BioEnergie s.r.o.

ACWA Power Beatona BioEnergie s.r.o.

Environmentálně šetrné a cenově výhodné zpracování organických odpadů jako jsou:

 • Široké spektrum komerčních a průmyslových organických odpadů
 • Vedlejší živočišné produkty kategorie 3 (podle nařízení ES č. 1069/2009)
 • Organická frakce tuhého komunálního odpadu v zařízení anaerobní digesce s kapacitou až 30.000 tun organických odpadů ročně.

Dlouhodobé řešení s přiměřenými náklady. Doplňkové služby podle požadavků zákazníka

Ing. Radek Landovský
Přibyšice
r.landovsky@apbb.cz
+420603211173
www.apbb.cz
ASEKO spol. s r.o.

ASEKO spol. s r.o.

ASEKO, spol. s r.o. byla založena v r. 1990 jako společnost zaměřená na výrobu detekčního systému topných plynů a měření rosného bodu tlakových plynů. Tato úzká specializace se velmi rychle rozšířila na širokou paletu detekčních systémů, snímačů koncentrace a analyzátorů plynů a par, snímačů teploty, tlaku a vlhkosti a technologii dozrávání ovoce, k nimž v posledních letech přibyly snímače základních parametrů kvality vody a technologie řízení kvality bazénové vody.

Ondřej Šimánek
Vídeňská 340
ondra.simanek@aseko.com
605581605
http://www.aseko.cz
DMT-Environmental Technology

DMT-Environmental Technology

DMT Environmental Technology is your specialist and market leader in biogas upgrading using membrane technology. With over 30 years of experience we’ve supplied our systems worldwide. Our innovative technologies for desulphurisation, waste water treatment and resource recovery are unequaled. With these technologies and products we help our customers to make a contribution to the environment in a profitable way. We are a global industry leader, as well as a trusted, reliable partner. With offices strategically located in the United States, Canada, Europe and Asia, we are positioned to help you anytime, anywhere.

Marjolein Overbosch
Yndustrywei 3, 8501 SN Joure, The Netherlands
info@dmt-et.nl
+31 (0)513636789
www.dmt-et.com
ECO trend s.r.o.

ECO trend s.r.o.

Kompetence a zkušenosti:

 • legislativa, finance, organizace
 • zakládání, řízení a správa podnikatelských i nepodnikatelských právnických osob
 • environmentální management (E.ON, ČEPS, Řízení letového provozu ČR)
 • výzkum a vývoj v oblasti ekologie
 • vzdělávání a osvěta
 • environmentální témata, udržitelná doprava a obnovitelné zdroje
 • inovace a transfer technologií
 • dotace a podpory z fondů EU
 • facility management, inženýring
Ing. Jan Matějka
ECO trend s.r.o., Kubatova 6, 370 05 České Budějovice
jan.matejka@ecotrend.cz
602 425 755
http://www.ecotrend.cz
GB ENERGY HOLDING s.r.o.

GB ENERGY HOLDING s.r.o.

GB ENERGY HOLDING se specializuje na řešení úspor nákladů za energie, které souvisí s provozem technologických celků a objektů s následným využitím a transformací pro výrobu elektrické energie, chladu nebo tepla.

GB ENERGY HOLDING využívá osvědčené zahraniční technologie založené na využití odpadního tepla a energie z průmyslových procesů, obnovitelných zdrojů energie (OZE) a zvyšováním energetické účinnosti u jednotlivých aplikací námi dodávaných technologií s co možná největší efektivitou a velmi krátkou finanční návratností.

Činnost společnosti GB ENERGY HOLDING je rozdělena do čtyř oblastí:

 • dodávka absorpčních chladicích systémů nenáročných na spotřebu elektrické energie
 • dodávka ORC systémů vyrábějících elektrickou energii získanou z odpadního tepla vznikajícího při výrobním procesu nebo z tepla při spalování biomasy (kogenerační, jednotky, bioplynové stanice, průmyslové motory, kotelny na biomasu nebo centrální zdroje tepla)
 • dodávka speciálních vysoce účinných výměníků tepla
 • dodávka technologií pro kogenerace a Trigenerace
 • dodávka výtopen spalujících biomasu, která se v poslední době stává nejekonomičtějším zdrojem energie. Součástí našich dodávek je zpracování příprava a provedení projektové dokumentace, inženýring, ale i financování projektů.
Pavel Gorecký
Křenová 409/52, Brno 602 00
info@gbenergy.eu
+420603201285
http://www.gbenergy.eu
MemBrain s.r.o.

MemBrain s.r.o.

Realizujeme a zajišťujeme:

 • Pilotní a laboratorní testování (vlastní zařízení na zpracování bioplynu)
 • Modelové výpočty ověřující pilotní zkoušky
 • Technicko-ekonomické studie procesu a optimalizace procesu
 • Navrhování zařízení a technologií na požadovanou kapacitu a kvalitu produktu
 • Navrhování potřebné předúpravy
 • Start-up a monitoring technologie
Ing. Pavlína Kotrbatá
Pod Vinicí 87, 471 27 Stráž pod Ralskem
pavlina.kotrbata@membrain.cz
487888653
www.membrain.cz
miniBPS s.r.o.

miniBPS s.r.o.

- výstavba malých BPS (hybridní fermentace)
- přestavby stávajících BPS
- biologický servis a analýzy substrátů
- podpůrné přípravky fermentace
- náhradní díly pro KJ a BPS
- spotřební materiál pro KJ
- speciální komponenty technologie
- repasy (svíčky, startéry, elektromotory)
- zkušené odborné poradenství

Ing. Ladislav Košík PhD.
Brno
info@minibps.cz
+420 777 234 123
www.minibps.cz
NovaEnergo s.r.o.

NovaEnergo s.r.o.

NovaEnergo s.r.o. je poradenskou společností, která ze zabývá komplexní poradenskou činností související s výstavbou a provozem bioplynových stanic. Hlavní specializací firmy je řízení procesů anaerobní digesce, zajištění a vyhodnocování laboratorních analýz a optimalizace procesu tvorby bioplynu. NovaEnergo s.r.o. Vám nabízí nejmodernější služby v oboru průmyslového řízení a optimalizace anaerobní digesce:

 • autorizovaný dodavatel analytických přístrojů TRISTAN Niron pro kontinuální chemickou analýzu fermentované biomasy
 • autorizovaný zástupce firmy DSM Biogas, dodavatel přípravků pro stabilizaci anaerobní digesce, navýšení

Specifické tvorby bioplynu a větší využití organické hmoty vstupních substrátů.

Ing. Jan Štambaský, Ph.D.
nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5
info@novaenergo.cz
777 208 020
http://www.novaenergo.cz
NRG flex, s.r.o.

NRG flex, s.r.o.

Spoločnosť NRG flex ponúka komplexné služby spojené s využitím plastového predizolovaného potrubia AUSTROFLEX v praxi. Už v rámci ponukového konania pripraví pre investora štúdiu návratnosti investície. Na základe niekoľkých vstupných údajov (prenášané výkony, situácia, využitie tepla) navrhne potrebné dimenzie potrubia a nadväznú technológiu. V ďalšom kroku ponúka prípravu kompletnej projektovej dokumentácie od územného konania, cez stavebné povolenie až po realizačný projekt. Pri realizácii zabezpečí rozsah prác podľa priania investora od dodávky potrubia so zaškolením personálu a zapožičaním potrebného špeciálneho náradia až po zabezpečenie celej dodávky aj s nadväzujúcou technológiou a dopojením systému na kľúč.

Ing. Robert Stefanec
Lesná 16, 900 27 Bernolákovo, Slovensko
info@nrgflex.sk
+421907893202
www.nrgflex.sk
Parker Hannifin Czech Republic s.r.o.

Parker Hannifin Czech Republic s.r.o.

V České a Slovenské republice zastřešujeme kromě širokého portfolia výrobků i společný přístup k řešení potřeb zákazníků. Navrhujeme a vyrábíme hydraulické a pneumatické systémy, tlakové hadice, poskytujeme technické služby, poradenství a odborná školení.

Jednou z oblastí, kde také naše společnost působí, jsou dodávky technologií, produktů a služeb pro provoz bioplynových stanic.

 • Kompletní jednotky procesní úpravy surového bioplynu, tzv. „skid“, složených z filtrace, chlazení, separace vody, atd., vyvinutých specificky pro bioplynové aplikace
 • Hydraulické systémy (agregáty, rozvody a pohony) pro míchání obsahu biomasy ve fermentorech
 • Pneumatické komponenty nebo kompletní systémy pro ovládání nožových ventilů používaných k řízení toku fermentovaného materiálu mezi nádržemi
 • Frekvenční měniče pro plynulou regulaci pohonu chladících jednotek
 • Deskové chladiče „Olaer“ pro chladící okruhy kogeneračních
 • Servisní služby pro dodávané systémy
Václav Kouba
Parkerova 623, Klecany
vaclav.kouba@parker.com
602 332 312
http://www.parker.cz/produkty/filtrace-a-separace/uprava-zemniho-plynu-a-bioplynu/
PipePlast-SaniTop s. r. o.

PipePlast-SaniTop s. r. o.

Flexalen = optimální řešení teplovodů pro využití odpadního tepla z BPS

PipePlast-SaniTop s. r. o  -  zastoupení spol. Thermaflex International Holding bv pro Českou republiku

Jediné, skutečně flexibilní a svařitelné plastové předizolované potrubí pro teplotu media až 95°C a tlaku 8 barů při min. životnosti 50 let. Flexalen splňuje nejnovější normy pro tepelné ztráty EN 15632

Kromě dodávky potrubí s veškerým příslušenstvím, nabízíme jak projekční poradenství pro optimální technické řešení každého projektu, tak i následnou technickou podporu a zajištění montáže předizolovaného potrubí Flexalen autorizovanou osobou.

Příklady použití potrubí Flexalen: BPS - Agro CZ Jaroměř, BPS - Farma Stonava, BPS - Kloužovice, BPS – Rolnická spol. Lesonice, BPS - Farma Pavlík - M. Třebová), BPS Vintířov, BPS Kunčina, BPS Čechtice atd.

Mgr. Roman Novák
Náměstí 105, 267 53 Žebrák
roman.novak@flexalen-sudik.cz
602 616 277
www.flexalen-sudik.cz
SINENERGO, Ing. Milan Šinkora, PhD.

SINENERGO, Ing. Milan Šinkora, PhD.

Pro kogenerační jednotky MWM Deutz, GE Jenbacher, Schnell, Agrogen, MAN nabízíme:

 • Svíčky, vzduchové, olejové a UPF filtry, katalyzátory (i výměnné vložky, zhotovení na míru), kvalitní polosyntetické motorové oleje a chladící kapaliny, provádění nezávislé boroskopické inspekce válců, odborné školení v oblasti maziv.
 • Výroba, montáž a zpětný výkup oxidačních katalyzátorů (CO, formaldehydy) pro bioplynové a plynové jednotky (vč. SRC katalyzátorů), DPF filtry pro širokou škálu typů motorů.
 • Repasy hlav válců.
 • Měření emisí ve spalinách.

Pro technologii bioplynových stanic provádíme:

 • Pozáruční servis čerpadel, GO míchadel, dodávku komponentů, náhradních dílů pro zařízení bioplynových stanic (krmné stoly, drtiče, plynojemy, chlazení plynu, vývěvy apod.)
 • Montáž, rekonstrukce a drobné technologické přestavby (odsiřovacích jednotek, potrubního vedení, výměna substrátových čerpadel).

Odborné technické poradenství:

 • Disponujeme dlouholetou praxí z oblasti výzkumu, projekce, výstavby a servisu bioplynových stanic na území DE, ČR a SR.
Ing. Milan Šinkora, PhD.
Nám. Republiky 118/4, Brno 614 00
milan.sinkora@sinenergo.cz
+420736435496
www.sinenergo.cz
Radek Koch

Radek Koch

Naše firma se zabývá stavební činností, výrobou vepřového masa, rostlinnou výrobou, provozem vlastní bioplynové stanice a v neposlední řadě výrobou pádlových míchadel pro bioplynové stanice.

Radek Koch
Stonava 1064
kochr@farmastonava.cz
607136421
www.farmastonava.cz
Rudolf Haluza

Rudolf Haluza

Nabízím náhradní díly a servis pro motory MWM Deutz, GE Jenbacher. - spotřební materiál pro KGJ - náhradní díly pro KGJ - repase hlav, startérů - spousty dílů máme skladem - servis do 24 hod.

Rudolf Haluza
Moravská 14, 796 01 Prostějov
kgj.nd@seznam.cz
+420 733 794 644
kgj.nd@seznam.cz
RATAJ a.s.

RATAJ a.s.

Na míru vyrábíme a dodáváme šnekové dopravníky, šnekovnice a spirály do bioplynových stanic.

To nejcennější co Vám můžeme nabídnout, jsou především naše myšlenky a zkušenosti. Náš neustálý vývoj a instalace nových dosud nevyzkoušených druhů dopravovaných materiálů za pomoci našich zákazníků nám umožňuje být neustále vpředu. Do současné doby jsme vyrobili a dodali více než 4500 ks dopravníků do 46 zemí světa.

Ve výrobním a skladovém areálu máme pro Vás připraveny zkušební dopravníky pro možnost vyzkoušení dopravy Vašeho materiálu.

Skladem máme více než 210 druhů bezosých spirál a šnekovnic o celkové délce přes 8 000 m a příslušenství k bezosým spirálovým a šnekovým dopravníkům.

Ing. Stanislav Rataj
Doubravice 121, 370 08 České Budějovice
rataj@rataj.cz
387 240 910, 602 270 883
http://www.rataj.cz
TerbaCom s.r.o.

TerbaCom s.r.o.

V rámci komplexních služeb projektového managementu zajišťujeme či zpracováváme:

 • projektové dokumentace pro potřeby územního, stavebního řízení či dotačního titulu a výběrového řízení,
 • energetické audity obnovitelných zdrojů energie a doporučení nejvhodnější varianty navrhnutých energeticky úsporných/technologických opatření,
 • studie proveditelnosti záměrů nejen pro Vaše kompetentní rozhodování, ale i pro potřeby dotačních titulů či jako povinnou přílohu k žádostem o poskytnutí bankovního úvěru,
 • finanční a ekonomické analýzy zpracované samostatně či v rámci studie proveditelnosti jako podklad pro Vaše rozhodnutí a pro potřeby dotačních titulů či žádostí o poskytnutí bankovního úvěru,
 • poradenskou činnost v oblasti obnovitelných zdrojů též v návaznosti na poskytované podpory/dotace se zaměřením na problematiku veřejné podpory.
Ing. Michal Šafář
Korunovační 16, Praha 7
safar@terbacom.cz
724816797
www.terbacom.cz
Výrobně obchodní družstvo Kadov

Výrobně obchodní družstvo Kadov

Zemědělská prvovýroba

Karel Dobřemysl
Kadov 65, 387 33 Kadov
kdobremysl@gmail.com
724104823
ZP Mikulčice a.s.

ZP Mikulčice a.s.

ZP Mikulčice a.s. obhospodařuje 1535 ha půdy a zabezpečuje produkci rostlinné i živočišné výroby zpracovává a nakupuje ovoce a zeleninu pro vlastní zpracovatelskou linku.

Velký podíl půdy představují sady 187ha a dále vinice 30ha a zelenina 170ha rajčat.

Specializuje se jak na živočišnou výrobu chov skotu, výrobu mléka, tak na rostlinou výrobu .

Společnost vlastní zpracovatelskou linku ovoce a zeleniny ,kde se zaměřujeme se na vysoce kvalitní atestované výrobky vhodné k výrobě dětských a kojeneckých výživ.

Z důvodu nižší poptávky po zemědělských komoditách společnost zbudovala BPS s kogenerací 500kW.

Dále má strategické záměry na udržení a rozšíření stability podniku v domácím tržním prostředí. Strategie se plně zaměřuje na přizpůsobení se politice EU za účelem získání zdrojů k zachování a prosperitě podniku a vede ke zvýšení podílu moderní mechanizace na úkor ruční práce.

Mgr. Ivana Ilčíková
Mikulčice 164, 696 19
zp.mikulcice1@cmail.cz
518 357 211
Katalog členů | Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz