Vše o členství

Členem asociace se může stát fyzická nebo právnická osoba po podání písemné přihlášky na základě přijetí představenstvem asociace, a to dnem tohoto přijetí. Každý člen má právo účastnit se valného shromáždění asociace, volit a jako fyzická osoba být volen do orgánů asociace. Každý člen má rovněž právo na výhody, které jsou členům asociace poskytovány na akcích pořádaných asociací, a na informace poskytované členům asociace.

Rychlé odkazy:

Každý člen je povinen platit členské příspěvky. Roční členský příspěvek činí u nepodnikající fyzické osoby 500 Kč, u právnických osob a podnikatelů je stanoven představenstvem na základě jejich kategorizace. Členský příspěvek je člen povinen zaplatit každoročně do 31.3. běžného roku. Nezaplacením členského příspěvku členství zaniká.

Více informací o platbě členského příspěvku

Každý člen je rovněž povinen účastnit se jednání orgánů asociace, do nichž byl zvolen, nebo na základě svého svolení jmenován a respektovat usnesení těchto orgánů. Člen nesmí svým vystupováním poškozovat zájmy asociace ani její dobré jméno. Při porušeni těchto povinnosti je valné shromáždění oprávněno člena vyloučit. Pokud svým jednáním způsobí člen škodu jinému členovi nebo členům asociace, je povinen tuto škodu nahradit.

Další odkazy:

Naši partneři a podporovatelé

NovaEnergo s.r.o.

NovaEnergo s.r.o. je poradenskou společností, která ze zabývá komplexní poradenskou činností související s výstavbou a provozem bioplynových stanic.

Radek Koch

BPS Stonava 1,4 MW

DMT-Environmental Technology

DMT Environmental Technology is your specialist and market leader in biogas upgrading using membrane technology.

Výrobně obchodní družstvo Kadov

VOD Kadov

Další partneři

Vše o členství  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz