Naši partneři a podporovatelé

Jak se stát členem
ACWA Power Beatona BioEnergie s.r.o.

ACWA Power Beatona BioEnergie s.r.o.

Environmentálně šetrné a cenově výhodné zpracování organických odpadů jako jsou:

 • Široké spektrum komerčních a průmyslových organických odpadů
 • Vedlejší živočišné produkty kategorie 3 (podle nařízení ES č. 1069/2009)
 • Organická frakce tuhého komunálního odpadu v zařízení anaerobní digesce s kapacitou až 30.000 tun organických odpadů ročně.

Dlouhodobé řešení s přiměřenými náklady. Doplňkové služby podle požadavků zákazníka

Ing. Radek Landovský
Přibyšice
r.landovsky@apbb.cz
+420603211173
www.apbb.cz
Maier & Korduletsch Maziva k.s.

Maier & Korduletsch Maziva k.s.

Společnost Maier & Korduletsch Maziva k.s. je jediným autorizovaným distributorem olejů a maziv značky Mobil pro Českou Republiku. 

 • Široká paleta produktů nejen pro bioplynové aplikace
 • Americká kvalita opečovávaná s německou pečlivostí
 • Dodání do druhého dne při objednání do 14 hodin
 • Stoletá tradice podnikání v oboru
Kryštof Kodl
Vodňanská 375,
 383 01 Prachatice
info@maierkorduletsch.cz
+420380601028
www.maierkorduletsch.cz
miniBPS s.r.o.

miniBPS s.r.o.

- výstavba malých BPS (hybridní fermentace)
- přestavby stávajících BPS
- biologický servis a analýzy substrátů
- podpůrné přípravky fermentace
- náhradní díly pro KJ a BPS
- spotřební materiál pro KJ
- speciální komponenty technologie
- repasy (svíčky, startéry, elektromotory)
- zkušené odborné poradenství

Ing. Ladislav Košík PhD.
Brno
info@minibps.cz
+420 777 234 123
www.minibps.cz
NovaEnergo s.r.o.

NovaEnergo s.r.o.

NovaEnergo s.r.o. je poradenskou společností, která ze zabývá komplexní poradenskou činností související s výstavbou a provozem bioplynových stanic. Hlavní specializací firmy je řízení procesů anaerobní digesce, zajištění a vyhodnocování laboratorních analýz a optimalizace procesu tvorby bioplynu. NovaEnergo s.r.o. Vám nabízí nejmodernější služby v oboru průmyslového řízení a optimalizace anaerobní digesce:

 • autorizovaný dodavatel analytických přístrojů TRISTAN Niron pro kontinuální chemickou analýzu fermentované biomasy
 • autorizovaný zástupce firmy DSM Biogas, dodavatel přípravků pro stabilizaci anaerobní digesce, navýšení

Specifické tvorby bioplynu a větší využití organické hmoty vstupních substrátů.

Ing. Jan Štambaský, Ph.D.
nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5
info@novaenergo.cz
777 208 020
http://www.novaenergo.cz
NRG flex, s.r.o.

NRG flex, s.r.o.

Spoločnosť NRG flex ponúka komplexné služby spojené s využitím plastového predizolovaného potrubia AUSTROFLEX v praxi. Už v rámci ponukového konania pripraví pre investora štúdiu návratnosti investície. Na základe niekoľkých vstupných údajov (prenášané výkony, situácia, využitie tepla) navrhne potrebné dimenzie potrubia a nadväznú technológiu. V ďalšom kroku ponúka prípravu kompletnej projektovej dokumentácie od územného konania, cez stavebné povolenie až po realizačný projekt. Pri realizácii zabezpečí rozsah prác podľa priania investora od dodávky potrubia so zaškolením personálu a zapožičaním potrebného špeciálneho náradia až po zabezpečenie celej dodávky aj s nadväzujúcou technológiou a dopojením systému na kľúč.

Ing. Robert Stefanec
Lesná 16, 900 27 Bernolákovo, Slovensko
info@nrgflex.sk
+421907893202
www.nrgflex.sk
PipePlast-SaniTop s. r. o.

PipePlast-SaniTop s. r. o.

Flexalen = optimální řešení teplovodů pro využití odpadního tepla z BPS

PipePlast-SaniTop s. r. o  -  zastoupení spol. Thermaflex International Holding bv pro Českou republiku

Jediné, skutečně flexibilní a svařitelné plastové předizolované potrubí pro teplotu media až 95°C a tlaku 8 barů při min. životnosti 50 let. Flexalen splňuje nejnovější normy pro tepelné ztráty EN 15632

Kromě dodávky potrubí s veškerým příslušenstvím, nabízíme jak projekční poradenství pro optimální technické řešení každého projektu, tak i následnou technickou podporu a zajištění montáže předizolovaného potrubí Flexalen autorizovanou osobou.

Příklady použití potrubí Flexalen: BPS - Agro CZ Jaroměř, BPS - Farma Stonava, BPS - Kloužovice, BPS – Rolnická spol. Lesonice, BPS - Farma Pavlík - M. Třebová), BPS Vintířov, BPS Kunčina, BPS Čechtice atd.

Mgr. Roman Novák
Náměstí 105, 267 53 Žebrák
roman.novak@flexalen-sudik.cz
602 616 277
www.flexalen-sudik.cz
SINENERGO, Ing. Milan Šinkora, PhD.

SINENERGO, Ing. Milan Šinkora, PhD.

Pro kogenerační jednotky MWM Deutz, GE Jenbacher, Schnell, Agrogen, MAN nabízíme:

 • Svíčky, vzduchové, olejové a UPF filtry, katalyzátory (i výměnné vložky, zhotovení na míru), kvalitní polosyntetické motorové oleje a chladící kapaliny, provádění nezávislé boroskopické inspekce válců, odborné školení v oblasti maziv.
 • Výroba, montáž a zpětný výkup oxidačních katalyzátorů (CO, formaldehydy) pro bioplynové a plynové jednotky (vč. SRC katalyzátorů), DPF filtry pro širokou škálu typů motorů.
 • Repasy hlav válců.
 • Měření emisí ve spalinách.

Pro technologii bioplynových stanic provádíme:

 • Pozáruční servis čerpadel, GO míchadel, dodávku komponentů, náhradních dílů pro zařízení bioplynových stanic (krmné stoly, drtiče, plynojemy, chlazení plynu, vývěvy apod.)
 • Montáž, rekonstrukce a drobné technologické přestavby (odsiřovacích jednotek, potrubního vedení, výměna substrátových čerpadel).

Odborné technické poradenství:

 • Disponujeme dlouholetou praxí z oblasti výzkumu, projekce, výstavby a servisu bioplynových stanic na území DE, ČR a SR.
Ing. Milan Šinkora, PhD.
Nám. Republiky 118/4, Brno 614 00
milan.sinkora@sinenergo.cz
+420736435496
www.sinenergo.cz
SEZAKO Prostějov s.r.o.

SEZAKO Prostějov s.r.o.

Naší hlavní činností je čištění a monitorování kanalizačního potrubí od nejmenších průměrů (WC, vany, umyvadla, dřezy) až po velkoprofilovou kanalizaci maximálních rozměrů.  Nabízíme bezvýkopovou technologii opravy kanalizace krátkými sanačními vložkami od DN100 - DN800.

Další významnou činností jsou práce sacími bagry, těmito stroji jsme schopni odsát a převést téměř jakýkoli odpad, který je možné sáním naložit. Nabízíme komplexní návrh řešení na likvidaci odpadů i s jejich uložením na vlastních skladovacích plochách.

Jako jediní disponujeme speciálními mobilními odlučovači ropných látek, tuků a kalů. Tyto stroje jsou z důvodu snížení nákladů našimi zákazníky vyhledávány.

Provádíme zkoušky těsnosti kanalizace a vodárenských nádrží (žumpy, jímky) a také měření tloušťky stěn nádrží a potrubí.

Naši práci nejlépe ocenily městské a obecní úřady, Vodovody a kanalizace, vojenské útvary, elektrárny, teplárny, uhelné doly a firmy od malých živnostníků až po velké giganty, včetně chemického průmyslu.

Miloslav Charvát
J. B. Pecky 4342/14, Prostějov 796 01
sezako@sezako.cz
+420 582 336 366
http://www.sezako.cz
TerbaCom s.r.o.

TerbaCom s.r.o.

V rámci komplexních služeb projektového managementu zajišťujeme či zpracováváme:

 • projektové dokumentace pro potřeby územního, stavebního řízení či dotačního titulu a výběrového řízení,
 • energetické audity obnovitelných zdrojů energie a doporučení nejvhodnější varianty navrhnutých energeticky úsporných/technologických opatření,
 • studie proveditelnosti záměrů nejen pro Vaše kompetentní rozhodování, ale i pro potřeby dotačních titulů či jako povinnou přílohu k žádostem o poskytnutí bankovního úvěru,
 • finanční a ekonomické analýzy zpracované samostatně či v rámci studie proveditelnosti jako podklad pro Vaše rozhodnutí a pro potřeby dotačních titulů či žádostí o poskytnutí bankovního úvěru,
 • poradenskou činnost v oblasti obnovitelných zdrojů též v návaznosti na poskytované podpory/dotace se zaměřením na problematiku veřejné podpory.
Ing. Michal Šafář
Korunovační 16, Praha 7
safar@terbacom.cz
724816797
www.terbacom.cz
Výrobně obchodní družstvo Kadov

Výrobně obchodní družstvo Kadov

Zemědělská prvovýroba

Karel Dobřemysl
Kadov 65, 387 33 Kadov
kdobremysl@gmail.com
724104823
ZP Mikulčice a.s.

ZP Mikulčice a.s.

ZP Mikulčice a.s. obhospodařuje 1535 ha půdy a zabezpečuje produkci rostlinné i živočišné výroby zpracovává a nakupuje ovoce a zeleninu pro vlastní zpracovatelskou linku.

Velký podíl půdy představují sady 187ha a dále vinice 30ha a zelenina 170ha rajčat.

Specializuje se jak na živočišnou výrobu chov skotu, výrobu mléka, tak na rostlinou výrobu .

Společnost vlastní zpracovatelskou linku ovoce a zeleniny ,kde se zaměřujeme se na vysoce kvalitní atestované výrobky vhodné k výrobě dětských a kojeneckých výživ.

Z důvodu nižší poptávky po zemědělských komoditách společnost zbudovala BPS s kogenerací 500kW.

Dále má strategické záměry na udržení a rozšíření stability podniku v domácím tržním prostředí. Strategie se plně zaměřuje na přizpůsobení se politice EU za účelem získání zdrojů k zachování a prosperitě podniku a vede ke zvýšení podílu moderní mechanizace na úkor ruční práce.

Mgr. Ivana Ilčíková
Mikulčice 164, 696 19
zp.mikulcice1@cmail.cz
518 357 211
Naši partneři a podporovatelé | Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz