Biogas Action Logo_res

BiogasAction

Ambicí projektu je stát se prostředkem pro rychlý rozvoj evropského bioplynového a biometanového sektoru a tím přispět k plnění cílů EU 2020. Projekt se zaměřuje zejména na odstraňování netechnických překážek výroby bioplynu ze zemědělských odpadů.

Projekt využívá vertikální spolupráce na různých úrovních evropských, národních a regionálních politik a využívá replikace již úspěšných a osvědčených modelů.

Projekt BiogasAction podpořený programem Horizon 2020 se kromě jiného zaměřuje na propagaci úspěšných příkladů rozvoje bioplynu ve vybraných evropských regionech, ve kterých byly použity ověřené podpůrné nástroje a strategie. To vše podpořené replikací a osvětou do dalších zemí a regionů EU. 

Více informací o BiogasAction (web)

Aktivity projektu jsou rozděleny do následujících pracovních balíčků (WP):

WP1 - Management

Úvodní schůzka partnerů se uskutečnila 10. února 2016 v Kodani. Program obsahoval kromě běžné agendy také studijní exkurzi na tři bioplynové stanice. Více informací »

WP2 - Nástroje pro úspěšnou iniciaci a rozvoj bioplynových projektů

Na základě dosavadních zkušeností projektových partnerů a výsledcích předchozích projektů byl jako nejlépe fungující metoda identifikován regionální přístup. V návaznosti na to, se tento pracovní balíček bude zaměřovat  na stávající dokumenty EU a úspěšné projekty, které podpoří motivaci místních iniciativ. Více informací »

WP3 - Mobilizace cílových regionů

Od počátku projektu v lednu 2016 jsou mobilizovány intervence v cílových regionech jako Rhonalp a západní část Francie, Wales, Chorvatsko, Česká republika, Nizozemí, Dánsko, Lotyšsko a jihovýchodní Švédsko. Více informací »

WP4 - Replikační akce ve Varšavě

Akce, která odhalila velký zájem o bioplynové projekty v Polsku, byla zaměřena na sdílení zkušeností a úspěšných příkladů z praxe. V souvislosti s konáním této akce byla vypracována zpráva o situaci v oboru bioplyn v Polsku. Více informací »

Ke stažení:

 

BiogasAction  |  Projekty  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz