BiogasIN_logo_res

BiogasIN

BIOGAS IN propaguje výhody bioplynu ve společnosti jako celku zapojením klíčových osob a skupin do zefektivnění postupů povolování a financování investic do bioplynu

BIOGAS IN
Udržitelný rozvoj trhu s bioplynem ve střední a východní Evropě

BIOGAS IN propaguje výhody bioplynu ve společnosti jako celku zapojením klíčových osob a skupin do zefektivnění  postupů povolování a financování investic do bioplynu:

 • výroba obnovitelné energie
 • omezení emisí skleníkových plynů
 • výroba organických hnojiv
 • dobrá zemědělská praxe
 • nové obchodní aktivity a možnosti zaměstnání ve venkovských oblastech

Přenos znalostí, zkušeností a technologie z nejdůležitějších 5 evropských zemí v oblasti bioplynu do střední a východní Evropy a směrem k politice EU v oblasti bioplynu.

CÍLEM je rozvinout udržitelné trhy s bioplynem:

 • vysvětlením výhod v oblasti bioplynu obcím a regionům
 • zjednodušením povolovacího řízení  pro investice v oblasti bioplynu
 • úpravou a vytvořením nových finančních schémat pro investice v oblasti bioplynu


HLAVNÍ KROKY

 • Pomoci místním úřadům s přijímáním výhod bioplynu v obcích (28  regionálních situačních zpráv)
 • Srovnání povolovacího řízení a finančních schémat pro investice do bioplynu v 5 evropských zemích  s nejrozvinutějším oborem bioplynu vůči cílovým oblastem, aby mohlo být navrženo řešení na míru
 • Průzkumy úzkých míst a překážek mezi investory, povolovacími orgány a financujícími investicemi: Celoevropský přehled o problémech v oblasti bioplynu
 • Budování kapacity neziskových organizací (79 akcí)
 • Přenos know-how partnery do cílových zemí formou konzultací

     
OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY

 • zvýšená povědomost o sociálních výhodách, kterých lze docílit s bioplynem
 • návod, jak mohou být existující povolovací řízení zrychlena a zjednodušena
 • důkazy pro financující instituce, že investice do bioplynového zařízení je bezpečnou investicí do vyzrálé technologie
 • navržení možností financování investic do bioplynu
 • vylepšení politiky EU v oblasti bioplynu


PROJEKTOVÍ PARTNEŘI

WIP Renewable Energies (WIP), Německo
Kontakt: Dominik Rutz, e-mail: dominik.rutz@wip-munich.de

European Biogas Association (EBA), Belgie
Kontakt: Franz Kirchmeyr, e-mail: kirchmeyr@european-biogas.eu

Fraunhofer (IWES), Německo
Kontakt: Henning Hahn, e-mail: henning.hahn@iwes.fraunhofer.de

Centre for Renewable Energy Sources and Savings (CRES), Řecko
Kontakt: Konstantinos Sioulas, e-mail: ksioulas@cres.gr

Czech Biogas Association (CzBA), Česká republika
Kontakt: Jan Stambasky, e-mail: stambasky@novaenergo.cz

EKODOMA, Lotyšsko
Kontakt: Ilze Dzene, e-mail: ilze@ekodoma.lv

Energoprojekt, JSC (ENPRO), Bulharsko
Kontakt: Libert Yavachev, e-mail: uli@enpro.bg

Razvojna agencija Sinergija, Slovinsko
Kontakt: Larisa Lovrenčec, e-mail: sinergija@ra-sinergija.si

Trinergy Grup (TG), Rumunsko
Kontakt: Michai Adamescu, e-mail: office@trinergy.ro

KOORDINÁTOR
Energy Institute Hrvoje Požar
Savska cesta 163/Záhřeb/Chorvatsko/www.eihp.hr
Kontakt: Biljana Kulišić, email: bkulisic@eihp.hr
Tel.: 385 1 6326 269 Fax: + 385 1 6040 599

www.biogasin.org

Doba trvání projektu

 • 01/05/2010 – 31/10/2012

BiogasIN | Projekty | Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz