Projekty

GasHighWay

GasHighWay

pátek, 13. ledna 2012

Hlavním cílem projektu je stimulace a propagace příkladů dobré praxe a nejlepších dostupných technologií v oblasti využívání CNG v dopravě, rozvoje sítě...

TP Bioplyn

TP Bioplyn

pátek, 1. května 2009

Předmětem projektu financovaného programem Spolupráce – Technologické platformy (OPPI) je vybudování národní technologické platformy - zastřešující odborné...

Projekty členů CzBA

Projekty členů CzBA

čtvrtek, 2. února 2017

Členové CzBA jsou velmi aktivní v realizaci vlastních výzkumných a vývojových projektů.

Projekty  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz