Evropský projekt se zaměří na optimalizaci procesu anaerobní digesce

Anlage

Finské technologické výzkumné centrum VVT koordinuje nový evropský projekt OPTI-VFA, který se zaměří na studium procesu anaerobního rozkladu organického odpadu a vývoj jeho řízení.

Proces anaerobní digesce může být veden nejen k výsledné produkci bioplynu, ale i nižších mastných kyselin, které jsou hodnotnější než bioplyn. Nižší mastné kyseliny totiž mohou být následně přeměněny v substráty, ze kterých je možné vyrábět produkty, které jsou konvenčně vyráběné z ropy. Takto bude možné vyrábět například bioplasty.

Více informací zde.

Zdroj: Biomass Magazine

 

Newsletter

Inzerce