Možnost spolupráce s nizozemskými firmami

900px-Flag_of_the_Netherlands.svg

Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN) ve spolupráci s Velvyslanectvím Nizozemského království v ČR a nizozemskou rozvojovou agenturou (Oost NV) připravují analýzu příležitostí pro vzájemnou spolupráci v oblasti výměny znalostí a technologií v sektorech clean-tech a cirkulární ekonomiky. Společně s tímto projektem souvisí dotazníkové šetření mezi českými firmami z oboru a navazující obchodní mise holandských firem do ČR pro případné zájemce.

Pokud byste se chtěli zúčastnit průzkumu a následně navázat kontakty s dodavateli inovativních technologií, případně s odběrateli Vašich zajímavých produktů, můžete vyplnit dotazník na této adrese:

https://goo.gl/forms/T5hQinIstxG0keNw1

Dotazník obsahuje tři sekce: Odpadové Hospodářství, Obnovitelné Zdroje Energie a Vodní Hospodářství. Není třeba, abyste vyplňovali všechny sekce, ale jen ty části, které souvisí s předmětem Vašeho podnikání. Z důvodů načasování a přípravy navazující obchodní mise, prosíme o případné vyplnění dotazníku nejpozději do 15. září 2017.

 

Newsletter

Inzerce