ABDA

ADBA nespokojená s novou verzí výkupních cen

sobota, 15. prosince 2012

Britská Asociace anaerobní digesce a bioplynu (Anaerobic Digestion and Biogas Association – ADBA) uvítala, že byly konečně zveřejněny zrevidované tarify výkupních cen elektřiny. Přesto ale vyjádřila i jisté obavy ohledně navrhovaných sazeb.

Od října budou dostávat bioplynové stanice s kapacitou větší než 500 kW 0,09 GBP / kWh (tj. 2,70 Kč / kWh, pozn. CzBA). To je o 0,009 GBP méně než dostávaly dosud. Stanice s kapacitou nižší než 250 kW získají 0,147 GBP / kWh a stanice s kapacitou mezi 250 a 500 kW získají 0,137 GBP / kWh. Tyto sazby zůstanou stejné až do roku 2014. Od tohoto roku bude docházet k poklesu výkupních cen. Pokud by se však tento sektor rozvíjel rychleji, než vláda předpokládá, může dojít k poklesu sazeb už dříve. Toto oznámení přišlo se zpožděním kvůli soudnímu řízení kolem poklesu sazeb pro fotovoltaické elektrárny, které bylo zahájeno v loňském roce.

Předseda ADBA Lord Redesdale k tomu řekl: „Ti samí finančníci, kteří měli určité problémy s fotovoltaikou, financují v současnosti i technologie anaerobní digesce. V tuto chvíli je velmi obtížné získat dluhové či kapitálové financování technologie anaerobní digesce. Je to důsledek prohlášení, že pokud budou splněny některé spouštěcí podmínky, přijde na scénu zpětné snižování výkupních cen. Pokud bychom se těmto cílům blížili, mělo by to významný vliv na finanční schémata investorů, protože by v tu chvíli nevěděli, do jakého tarifního pásma spadají.“ Generální ředitelka ADBA Charlotte Morton k tomu dodala: „Je to velká úleva, že již byly zveřejněny výkupní ceny, ale vzhledem k potenciálu tohoto odvětví jsou cíle pro využívání anaerobních technologií znepokojivě nízkéZa předpokladu, že by byl veškerý potravinový odpad separován a zpracován přednostně technologií anaerobní digesce, pokryli bychom 10% z celkové spotřeby plynu ve Velké Británii. Dosažení tohoto cíle by znamenalo vznik 35 000 nových pracovních míst. ADBA bude se svými členy projednávat výši sazeb včetně navrhovaných snížení.“

Zdroj: Bioenergy News

ADBA nespokojená s novou verzí výkupních cen  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz