AEBIOM se vzdává vedoucí úlohy v bioplynu

neděle, 13. června 2010

Téměř půlroční kompetenční vyjednávání Evropské bioplynové asociace (EBA) a Evropského sdružení pro biomasu (AEBIOM) vyvrcholilo v červnu 2010. Tématem těchto jednání bylo řešení sporu o vedení jednotné evropské politiky a účinného lobbingu, který by zajistil jednotný celoevropský hlas oboru výroby a využití bioplynu. Poslední kolo jednání proběhlo 18. května v německém Freisingu, kde byla delegovanými zástupci těchto organizací sjednána deklarace o spolupráci. Jednání se zúčastnili Arthur Wellinger, Jan Štambaský, a Sebastian Stolpp za EBA a Heinz Kopetz, Peter Rechberger a Thomas Siegmund za AEBIOM.

Výsledkem tohoto jednání je deklarace, podle které se EBA stává členem AEBIOMu, v kategorii mezinárodních nevládních organizací a získává stálé členství v představenstvu AEBIOMu. AEBIOM se pak vzdává vedení všech pracovních a politických aktivit na poli výroby a využití bioplynu, které budou v budoucnu spadat výhradně do kompetence EBA. Prvním zástupcem EBA v představenstvu AEBIOMu se stal prezident EBA Arthur Wellinger. Jeho osobnost a celoživotní zkušenosti jsou dobrou garancí pevného převzetí všech politických a pracovních aktivit oboru bioplynu v rámci AEBIOM.

První zasednání představenstva AEBIOMu v novém složení proběhne 2. července 2010 v Bruselu.  Evropská bioplynová asociace se tak stává jediným hlasem zastřešujícím obor výroby a využití bioplynu před Evroopskými institucemi.

AEBIOM se vzdává vedoucí úlohy v bioplynu  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz