MPO_logo_res

Aktuální informace k výkaznictví KVET

pátek, 7. března 2014

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vydalo 21. února 2014 dlouho očekávaný metodický pokyn k vyhlášce č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (dále jen KVET).

Ke stažení zde.

Pokyn zpřesňuje podmínky výkaznictví KVET, a to zejména ve smyslu ověření celkové účinnosti kogenerační jednotky. Pro provozovatele BPS je klíčové, že vyžaduje pro nárokování podpory KVET měření množství bioplynu v energetických jednotkách spotřebované za dané období kogenerační jednotkou. Měření musí být přitom tzv. stanoveným měřidlem.

Stanoveným měřidlem by rovněž měla být měřena výroba elektřiny brutto, v případě množství užitečného tepla je pak přípustné použití nejen přímé metody (opět za pomoci stanoveného měřidla), tak i nepřímé.

Metodický pokyn doplňuje výkladové stanovisko ERÚ k uznatelným způsobům užití tepla z prosince loňského roku, jehož znění naleznete zde.

Bohužel se i přes věcnou argumentaci ze strany vícero organizací nepodařilo přesvědčit státní orgány o zbytečnosti potřeby měřit množství energie spotřebované na výrobu elektřiny a užitečného tepla v kogenerační jednotce se spalovacím motorem. Biom CZ se nicméně snaží o možné změně ještě vést se zástupci MPO podle našich informací diskuzi.

V každém případě doporučujeme co nejdříve postupovat v souladu s těmito pokyny, kterými se budou řídit kontrolní orgány (SEI ČR).

zdroj: SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., Tomáš Voříšek (tomas.vorisek@svn.cz)

Aktuální informace k výkaznictví KVET  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz