Snímek obrazovky 2024-03-20 v 16.13.35
Snímek obrazovky 2024-03-20 v 16.14.05
Snímek obrazovky 2024-03-20 v 16.13.50

ALLIANCE: Revoluce ve Francii pro Bioplyn a Zkapalňování CO2

středa, 20. března 2024

V roce 2024 bude ve Francii spuštěna první evropská průmyslová výrobní linka na výrobu bioplynu a zkapalňování CO2. Realizace tohoto projektu probíhá ve spolupráci mezi společnostmi Prodeval, Aventech a INSA Lyon.

Společnosti PRODEVAL, AVENTECH a INSA LYON navázaly spolupráci a nabízejí nízkouhlíkové, udržitelné a průmyslové řešení v oblasti energetiky. Cílem projektu ALLIANCE je zajistit inovativní řešení pro standardizovanou výrobu jednotek na čištění bioplynu a zkapalňování CO2. Projekt chce významně přispět k řešení hlavních výzev v oblasti energetické nezávislosti a k dekarbonizaci.

Světové prvenství v oblasti bioplynu

Společnost AVENTECH je evropským lídrem v oblasti výroby elektrických a průmyslových zařízení. PRODEVAL je přední evropskou společností, která se věnuje úpravě bioplynu na biometan metodou membránové separace. Tyto dvě společnosti chtějí spolu vybudovat inovativní průmyslový výrobní závod.

Do konce roku 2024 bude postavena továrna o rozloze 20 000 m2. Tento závod, financovaný ze 100 % společností AVENTECH, bude sloužit řadě činností společnosti AVENTECH, včetně výroby elektrických zařízení, elektrických a procesních krytů, kontejnerů, potrubí atd. 5 000 m2 bude exkluzivně vyhrazeno pro novou linku na výrobu jednotek na zkapalňování bioplynu a CO2, kterou vyvinula společnost PRODEVAL. V současné době není na světovém trhu s bioplynem žádná linka této velikosti. Kromě technických návrhů od společnosti PRODEVAL, budou rozhodující odborné znalosti společností AVENTECH a DISP (INSA Lyon), které zaručí vysokou úroveň industrializace výroby.

Průmyslové ambice, které reagují na otázky životního prostředí a hlavní výzvy reindustrializace

Projekt ALLIANCE představuje nový a jedinečný směr pro celý bioplynový průmysl ve Francii i na celém světě. Aby bylo možné čelit hlavním výzvám v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a poskytování řešení pro energetickou soběstačnost Francie a Evropy, bude nová výrobní linka usilovat o výrobu téměř 450 jednotek ročně, zatímco dnes je to 150. Tato výrobní kapacita umožní strukturovat průmysl tak, aby bylo možné instalovat rychle nové jednotky v celé Evropě.

Standardizace - "Design for Manufacturing and Maintenance"

Vzhledem k potenciálu růstu trhu, který se do roku 2030 odhaduje na několik miliard eur, a vzhledem k velkým výzvám reindustrializace Francie se jedná o skutečnou revoluci v odvětví bioplynu. Inovace v projektu ALLIANCE spočívá v exportu kombinace technologií na čištění bioplynu a zkapalňování CO2 do světa a do blízkých oblastí. Továrna by měla být uvedena do provozu do konce roku 2024. Tento projekt je v současné době ve výstavbě a jeho cílem je vybavit bioplynový průmysl inovativním řešením pro standardizovanou výrobu technologií na čištění bioplynu a zkapalňování CO2 v celosvětovém měřítku.

Sébastien CERISE - Generální ředitel společnosti AVENTECH:

"Naše dvě společnosti jsou velké a náročné podniky: technologický PRODEVAL a technicko-průmyslový AVENTECH. Společně jsme odhodláni čelit výzvám, které před námi stojí:

  • Dekarbonizace energetiky: snižování emisí skleníkových plynů spojených s výrobou a spotřebou energie. Za tímto účelem společnosti AVENTECH a PRODEVAL vyvíjejí technologie a zařízení na podporu rozvoje nízkouhlíkových a obnovitelných zdrojů energie, čímž snižují svou závislost na fosilních palivech.
  • Výroba šetrná k životnímu prostředí: navrhování a výroba produktů, které respektují zásady udržitelného rozvoje. K dosažení tohoto cíle musí společnosti využívat nové technologie k vytváření «zelených» výrobků, které spotřebovávají méně energie a jsou opakovaně použitelné. Vývoj nových technologií umožní vyvinout nové metody, optimalizovat procesy, snížit množství odpadu a emisí.
  • Společenská transformace: Snažíme se naplnit očekávání a potřeby současných i budoucích generací. K dosažení tohoto cíle musí společnosti posílit svou sociální odpovědnost a etiku tím, že zaručí dodržování lidských práv, snižování nerovností a zajistí kvalitní život na pracovišti.

Výzvy jsou v našem měřítku a v měřítku naší země obrovské. Budeme se snažit k těmto výzvám přispět."

Sébastien PAOLOZZI - Ředitel společnosti PRODEVAL:

"V době, kdy naše společnost prochází a bude i nadále procházet velkými otřesy (globální oteplování, ekonomická krize atd.), je na čase spojit naše síly a nejlepší dovednosti, abychom mohli čelit mnoha výzvám, které jsou před námi. Jsem obzvláště hrdý na projekt ALLIANCE mezi společnostmi AVENTECH, INSA a PRODEVAL. Tento projekt spojí energii dvou místních společností s cílem industrializovat a internacionalizovat procesní řešení, která snižují uhlíkovou náročnost nových energií. Díky zapojení INSA Lyon bude tento projekt inovativní v mnoha ohledech: technologie, nástroje, spojování našich dovedností a zkušeností, spolupráce s místními společnostmi a bude světově první ve světě bioplynu a biometanu. Je známo, že ve dvojicích jsme silnější a projekt ALLIANCE přinese našim podnikům odolnost a vytvoří nová lokální pracovní místa." 

 


AVENTECH

Francouzská společnost Aventech je lídrem v oblasti průmyslové výroby. Vyrábí elektrická a průmyslová zařízení. Aventech dodává zařízení pro energetiku (zejména pro jadernou energii a vodní energii), pro bioplyn (exkluzivita PRODEVAL), vodík, odpadní teplo, dekarbonizaci průmyslu, železnice, dopravu, distribuční sítě, obranu atd. Společnost má 350 zaměstnanců. V roce 2023 dosáhla obratu téměř 90 milionů eur.

PRODEVAL

Francouzská společnost PRODEVAL je lídrem v oblasti zpracování bioplynu. Od roku 2014 se intenzivně věnuje úpravě bioplynu na biometan metodou membránové separace. Vybudovala si své odborné znalosti, aby mohla svým zákazníkům poskytovat řešení pro výrobu a distribuci biometanu ve formě CNG a LNG a pro zpětné získávání CO2. Společnost má dynamický přístup a skutečný závazek k energetickému přechodu a boji proti globálnímu oteplování. Aktivně se podílí na snižování emisí skleníkových plynů prostřednictvím řešení pro bioplyn a bioCNG, která jsou stále inovativnější a v souladu s ekologickými snahami. Společnost má šest dceřiných společností. Prodeval je zastoupen v deseti zemích světa. Má nyní v provozu více než 475 zařízení a v roce 2023 dosáhla tržeb ve výši 141 milionů eur.

INSA LYON - DISP

DISP (Decision & Information for Production Systems) na INSA Lyon (přední francouzská inženýrská škola) je výzkumná laboratoř, která sdružuje výzkumné pracovníky a učitele s dvojí odborností v oblasti průmyslového inženýrství a IT pro podniky. Provádí výzkum v oblasti navrhování a zavádění metod podpory rozhodování a informačních systémů s cílem zlepšit výkonnost, pružnost a odolnost systémů výroby zboží a služeb a globálních dodavatelských řetězců. Její dvojí odbornost, využívající dovednosti v oblasti modelování, operačního výzkumu, simulace, softwarového inženýrství, umělé inteligence, plánování, rozvrhování a podpory rozhodování jí umožňuje posuzovat tyto složité systémy ve všech jejich technických, strukturálních, organizačních a lidských dimenzích současně.

ALLIANCE: Revoluce ve Francii pro Bioplyn a Zkapalňování CO2  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz