EFG_Rapotin_BPS-735x400

Biometan by mohl do pár let zaměstnat až půl milionu Evropanů

sobota, 25. března 2023

Zelený plyn hraje klíčovou roli v rozvoji segmentu šetrného k životnímu prostředí a v energetickém mixu představuje nejlevnější alternativu fosilního zemního plynu z Ruska. Díky lokální výrobě navíc zvyšuje energetickou soběstačnost i bezpečnost země, v níž je produkován. Z nedávné analýzy spo-lečnosti Guidehouse Netherlands B.V. teď navíc vyplynulo, že ve státech Evropské unie by v příštích letech mohl podpořit vznik mnoha nových, stabilních pracovních míst.

Biometan je v současnosti nejlevnější a nejdostupnější zdroj obnovitelné energie, který může plnohodnotně nahradit zemní plyn. Díky stejnému složení jej lze snadno distribuovat do plynárenské sítě, skladovat nebo využívat jako palivo osobních aut, autobusů, nákladních vozů či zemědělských strojů. Nová studie navíc ukázala, že kromě poskytování obnovitelné energie by již v roce 2030 mohl přinést státům EU řadu významných environmentálních, ekonomických i sociálních externalit, přičemž mnohé z nich jsou ve srovnání s jinými obnovitelnými zdroji jedinečné.

Enviromentální přínos zpracování odpadu

Jednou z do budoucna velmi zásadních environmentálních externalit je skutečnost, že výroba biometanu je z velké části založena na zpracování bioodpadu. Vstupní surovina, která bude vždy přirozeně vznikat, na rozdíl od jiných technologií výroby energie z obnovitelných zdrojů tedy nevyžaduje těžbu či její účelové pěstování. Právě proto má biometan z biologicky rozložitelného komunálního odpadu napříč všemi obnovitelnými zdroji jedny z nejnižších emisí CO2 ve svém životním cyklu.

Dá se očekávat, že výroba biometanu z bioodpadů bude v Evropě narůstat i proto, že je jednou z cest, jak se vymanit z případných stavů budoucí energetické nestability. Na základě plánu REPowerEU by se produkce v Evropské unii měla už do roku 2030 zvýšit na 35 miliard metrů krychlových. Podle studie Beyond energy, zabývající se pozitivními externality biometanu, by se tak celohospodářské roční přínosy výroby pro EU27 a Spojené království mohly pohybovat v rozmezí od 38–78 miliard EUR. Biometan se tedy může stát katalyzátorem energetické transformace, který může posílit nejen energetickou bezpečnost, ale také hospodářský růst a opatření v oblasti klimatu, jak u nás, tak v ostatních státech EU.  

Snížení nezaměstnanosti v regionech

S výstavbou a provozem dalších stanic na výrobu biometanu se pojí vytvoření nových pracovních příležitostí, a to zejména v oblastech venkova, kde je dlouhodobě vyšší míra nezaměstnanosti. Analýza odhaduje, že celkově by v Evropě mohlo díky biometanovému průmyslu do roku 2030 vzniknout 280–490 tisíc pracovních míst.

Nyní je potřeba zajistit co možná nejlepší podmínky pro růst této progresivní výrobní oblasti, a to mimo jiné skrze flexibilnější legislativu. Konkrétně v oblasti biometanu jde nejen o oblast obnovitelných zdrojů, ale také odpadového hospodářství, kdy je potřeba navýšit podíl odpadu recyklovaného na čím dál cennější energii. Ze dvou milionů tun bioodpadu by u nás například dle odhadů Energy financial group mohlo vznikat, ale nevzniká, přibližně 90 milionů metrů krychlových plynu ročně.

Zdroj: tisková zpráva

Biometan by mohl do pár let zaměstnat až půl milionu Evropanů  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz