Biomethan je doporučené automobilové palivo pro městské prostředí

pátek, 4. prosince 2009

Využití biomethanu a zemního plynu (CNG) v automobilové dopravě přispívá k výraznému omezení emisí v městských aglomeracích, kde je problém kvality vzduchu a jeho negativní vliv na zdraví obyvatel největší. V případě biomethanu je tento efekt podtržen jeho nefosilním, plně obnovitelným původem a tedy nulovým podílem na oteplování klimatu. Obvyklá překážka, tedy nedostateční síť plnících stanic, je opět efektivně řešena právě ve městech, kde je velké množství nákladních vozidel městských služeb, svozu odpadů a nebo MHD provozováno ve velkých flotilách, s vlastními čerpacími stanicemi. Že se nejedná o řešení jen pro malá města nám ukazuje příklad hlavního města Španělska. V Madridu je dnes provozováno na biomethan 650 nákladních vozidel na svoz odpadů. Toto číslo dále doplňuje na 430 autobusů MHD (z celkového počtu 2000). Potřebný biomethan je získáván úpravou skládkového plynu jímaného na místní skládce TKO.

Několik zajímavých čísel:

  • Ve Švédsku jezdí 20 000 vozidel na CNG, 65% použitého plynu je biomethan
  • Od ledna do září 2009 činil ve Švédsku podíl CNG vozidel 5% celkového trhu nových osobních vozidel
  • V Itálii je tento podíl již 7%
  • V EU-27 je provozováno na 70000 městských autobusů a 90000 nákladních vozidel komunálních služeb. Celková spotřeba tak dosahuje 2 000 000 tun nafty (předpoklad 50 000 km/rok, 55 L/100 km). Toto množství může být velice rychle a jednoduše nahrazeno čistým CNG, plně obnovitelným biomethanem.

Více na www.ngvaeurope.eu

Biomethan je doporučené automobilové palivo pro mě  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz