Biomethan z bioplynu a SNG jsou šetrné k přírodě

úterý, 10. listopadu 2009

Německý vládní balík pro energetiku a klima požaduje aby v roce 2020 bylo 6% zemního plynu nahrazeno biomethanem. Toto množství odpovídá 68 TWh energie. Studie FNR také ukázala, že tyto technologie mají potenciál redukovat emise skleníkových plynů o 47% až 71% ve srovnání se zemním plynem. K dosažení tohoto cíle bude zapotřebí 850 průměrně velkých bioplynových stanic a 111 instalací gasifikace (SNG). Celkové investiční náklady jsou odhadovány na 19 miliard Euro. Náklady na vyrobenou kWh biomethanu jsou srovnatelné pro obě technologie, a to v rozmezí 6,1 až 13,7 eurocentů za 1 kWh.

Odkaz na celý článek v německém jazyce.

Zdroj: FNR

Biomethan z bioplynu a SNG jsou šetrné k přírodě  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz