03-7

Biopaliva druhé generace (B2G)

pondělí, 19. září 2016

Česká technologická platforma biopaliv (ČTPB) varuje: Cesta spalování cíleně pěstované biomasy je technologický model minulého století. Podobné je to však také u odpadů - vzácný chemický obsah organických odpadů se proměňuje pouze na teplo a elektrickou energii.

Navíc realizace investic do spaloven dlouhodobě ekonomicky předurčuje tyto procesy využití vstupní suroviny. Ztrácíme tak fakticky možnost pokrokovějších cest chemických separací a získávání nových paliv.

Direktiva 2015/1513 „iLUC Directive“, která byla přijata 9.září 2015 a vstoupila v platnost 5.října 2015, redefinuje cílový podíl biopaliv do roku 2020 na 10 % s maximálně 7% podílem biopaliv první generace a s větším důrazem na rozvoj pokrokovějších paliv B2G z odpadních produktů, což musí být ukotveno i v národních akčních plánech OZE členských států EU v roce 2017.

ČTPB prezentuje nové možnosti využívání odpadů pro výrobu biopaliv – více zde.

Biopaliva druhé generace (B2G)  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz