Chotětov-0131 (1)

Bioplyn nesmí být nebezpečný - stanovisko k havárii v Chotětově

neděle, 20. ledna 2013

Česká bioplynová asociace (CzBA) sleduje situaci kolem havárie, která se v sobotu 19.1. stala v bioplynové stanici Chotětov na Mladoboleslavsku.

"Neprodleně po události jsme byli kontaktováni ze strany Hasičského záchranného sboru s žádostí o odbornou pomoc. V tomto případě však bylo nutné především povolat dodavatele technologie", říká Jan Matějka, místopředseda CzBA. Jednalo se o výbuch plynu ve stanici, která ještě nebyla v řádném provozu.

"Nejpravděpodobnější příčinou se nám jeví nedodržení technologické kázně při spouštění bioplynové stanice. Proces spouštění jakéhokoliv průmyslového provozu je totiž vždy rizikový, neboť nejsou dosaženy ustálené provozní podmínky a významnou roli pak hraje lidský faktor", dodává Matějka.

Přestože jde o první událost svého druhu v průběhu posledních šesti let, tedy za období rozmachu tohoto oboru v Čechách, má CzBA na bezpečnosti bioplynových stanic enormní zájem. Navrhla proto již před rokem oborovou normu TDG 983 02 Plynové hospodářství bioplynových stanic, která je nyní ve schvalovacím procesu. "Mrzí nás, že se někteří dodavatelé bioplynových technologií zavedení této normy urputně brání", poznamenává Jan Štambaský jako její spoluautor .

Komunikace s hasiči však také odkryla problematické místo, které není u většiny bioplynových stanic pokryto - chybí zde plán zásahu pro integrované záchranné složky. CzBA nabízí zhotovení těchto plánů všem zájemcům. Pak se nebude opakovat situace, kdy hasičům není jasné, co při takové situaci dělat, aby byla zachována bezpečnost pro okolí i pro ně. 

 

Bioplyn nesmí být nebezpečný - stanovisko k havári  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz