button_I_love_biogas

Bioplyn v síti zemního plynu – hledají se průkopníci

neděle, 5. srpna 2012

Německá agentura pro energii (DENA) hledá pro svůj projekt „biogaspartner“ inovativní hráče, kteří obhajují rozvoj trhu s bioplynem (biometanem, bio zemním plynem) v síti zemního plynu.

Poptávané jsou modelové projekty, stejně jako inovativní produkty, služby, obchodní modely a koncepty týkající se vtláčení bioplynu do sítě.

Více na www.biogaspartner.de

Zdroj: Oekonews.at

Bioplyn v síti zemního plynu – hledají se průkopní  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz