IMG_0478

Bioplynová stanice by měla mít moderní analyzátor bioplynu

středa, 23. května 2018

Předpokladem pro správné řízení procesu výroby bioplynu a předcházení problematickým situacím je průběžné sledování kvality výsledného produktu. Z hodnot obsahu metanu, oxidu uhličitého, kyslíku, vodíku, sirovodíku či amoniaku a jejich vývoje lze snadno vysledovat, co se děje ve fermentoru a jakým způsobem případně anaerobní digesci upravit.

Jedním z produktů, které jsou vhodné pro analýzu bioplynu a efektivní řízení výroby, může být například Air LF, analyzátor společnosti ASEKO. Pracuje na bázi měření absorpce infračerveného záření, je vysoce odolný a dodává stabilně měřená data. Monitorování a porovnávání dat je podpořeno připojením do cloudu air.aseko.cz.

Výhodami analyzátoru Air LF jsou kompaktní design, jednoduché a snadné připojení, dotykové ovládání, snadná kalibrace, kompaktní rozměry (500 x 300 x 155 mm, případně laboratorní design 500 x 155 x 400 mm) a zejména unikátní ASEKO lineární NDIR technologie. Přístroj obsahuje rovněž prachový filtr, průtokoměr, regulátor průtoku či detektor kondenzátu.

Podrobnosti se dozvíte na webu www.aseko.cz, nebo v letáku.

Bioplynová stanice by měla mít moderní analyzátor bioplynu  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz