Bioplynová stanice je stanovený výrobek

středa, 21. července 2010

CzBA podnikla další důležitý krok ke zvýšení standardů trhu bioplynových stanic v České republice. Bioplynové stanice v ČR jsou často dodány bez potřebné dokumentace v českém jazyce, a bez jasného a jednotného manuálu, který by popisoval obsluhu, údržbu, bezpečnostní pokyny a výstrahy, postupy v případě poruchy a havárie, provádění kontrol a revizí apod.

CzBA se rozhodla tuto situaci řešit a nalézt vhodné řešení a doporučení pro budoucí investory bioplynových stanic. Cílem je vytvářet potřebný tlak na dodavatele technologií, který povede ke zvýšení standardu poskytovaných služeb. Výsledkem jednání je oficiální doporučení a podpora CzBA k uvádění kompletní technologické části bioplynové stanice do provozu jako stanoveného výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb.

Připravovaná kampaň "Bioplynová stanice je stanovený výrobek" pak bude sloužit k vyšší informovanosti investorů o výhodách tohoto řešení, tak aby tento standard vyžadovali u svých dodavatelů techologie bioplynové stanice. Uživatelské výhody dodávky bioplynové stanice jako stanoveného výrobku shrnuje expertní zpráva, kterou na žádost CzBA vypracoval TUV NORD.

Ke stažení:

Bioplynová stanice je stanovený výrobek  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz