12843

Bioplynová stanice na prodej

pondělí, 19. března 2018

Bioplynová stanice Velké Meziříčí prošla insolvenčním řízením a nyní je k dispozici zájemcům v oddlužené podobě. BPS byla připojena do sítě v roce 2013 a vztahuje se k ní provozní podpora pro bioplynové stanice z roku 2013, které mají vyšší instalovaný výkon než 550 kWel. Z hlediska dosažení solidních hospodářských výsledků je tedy potřebné ekonomicky smysluplné využití tepelné energie.

BPS má instalovaný elektrický výkon 999 kWel a je na ní osazen spalinový výměník, díky kterému má BPS 1026 kW tepelného výkonu. Je postavena na funkční technologii Envitec Biogas. Tato firma provedla v říjnu loňského roku kontrolu, kdy zjistila, že technologie je po technické stránce v kompletní podobě a případná menší poškození je možné relativně snadno odstranit. Nebylo však možné provést komplexní kontrolu celé technologie, technologie není pod napětím. 

BPS se skládá z jednoho fermentoru a jednoho koncového skladu. Fermentační objem je o velikosti 4090 m3, díky které se hodí na zpracování lépe rozložitelných vstupních substrátů nebo vhodnou kombinaci, která bude založena na těchto substrátech. Dle schváleného provozního řádu se na bioplynové stanici mohou tyto zpracovávat vstupní suroviny: kukuřičná siláž, travní senáž, vepřová kejda. Pro například odpadářské využití by bylo nutné technologii upravit.

Bioplynová stanice nemá v areálu vybudované skladovací kapacity nebo manipulační prostor pro dočasné skladování vstupního substrátu, díky čemuž je provoz bioplynové stanice možný provozovat pouze na bázi dodávek z externích skladovacích prostor u dodavatelů (aktuálně nejsou dodávky nasmlouvány). 

V současné době zde není dobudován systém vyvedení zbytkového tepla a distribuční teplovod, pro dodávku tepla v rámci průmyslové zóny. Aktuálně se ale zpracovává projektová dokumentace na jeho výstavbu a na celou investici okolo 15 – 20 mil. Kč lze získat velmi reálně dotaci až na 80 % uznatelných nákladů, a to včetně výstavby záložního zdroje tepla v podobě biomasové kotelny. 

Součástí bioplynové stanice jsou rozsáhlé pozemky (cca 60 000 m2), které lze využít jak na sklad pro vstupní substráty, tak na výstavbu haly pro využití tepelného potenciálu z bioplynové stanice (například sušička digestátu nebo štěpky). Přístupová cesta vede přes pozemek ve vlastnictví cizí firmy, kde je ale již předjednáno obnovení nájemní smlouvy.

Zájemci mohou kontaktovat zástupce vlastníka, jednatele společnosti INSERIRE s.r.o., pana Marcela Tůmu, na čísle +420 732 804 399, nebo e-mailu Inserire.sro@seznam.cz.

Foto: Novinyvm.cz

Bioplynová stanice na prodej  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz