green-planet

Cenové rozhodnutí ERÚ vytváří nové limity pro OZE

neděle, 28. října 2012

Návrh cenového rozhodnutí ERÚ, který byl zveřejněn v pátek 26.10.2012, naplňuje trend, k němuž se regulátor hlásí již více než rok - výrazné snižování podpory obnovitelných zdrojů energie a omezování expanze prakticky všech typů OZE. Jediným typem těchto zdrojů, který není zásadně postižen, jsou malé vodní elektrárny, do jisté míry i větrná energie.

U bioplynových stanic (BPS) dochází poprvé po několika letech ke snížení podpory pro výrobu elektřiny. A to v době, kdy se zvedají ceny zemědělských vstupů. Přesto je nutné vidět i pozitivní prvky: pro budoucnost je tím prakticky zastavena podpora projektů, které efektivně nevyužívají teplo. "Nové schéma průhledně a efektivně podporuje nové bioplynové stanice, které maximálně zužitkují primární energii bioplynu v kombinované výrobě elektřiny a tepla (KVET). Součet podpory pro výrobu elektřiny a příplatku za KVET při plném využití tepla zachovává pro menší stanice původní výši podpory," podotýká Jan Štambaský, expert České bioplynové asociace (CzBA).

Otázkou je samozřejmě, zda výkupní ceny zejména pro BPS s instalovanou kapacitou nad 550 kWel budou dostatečné pro jejich přežití. Striktně nastavená patnáctiletá návratnost projektů může být pro mnohé stopkou při jednání s bankami a investory o financování. Povede k tlaku na výstavbu BPS s instalovanými kapacitami 500 - 550 kW a více než 1,5 MW, kde lze očekávat nižší měrné náklady. Limitem se navíc stává i proces autorizace. 

"Je jasné, že se jedná teprve o návrh cenového rozhodnutí a důležitá bude také konečná podoba Národního akčního plánu pro OZE, který by měla vláda projednat ve středu. Odhadujeme, že však k žádným zásadním změnám ve výsledku nedojde. Lze tedy očekávat, že rozvoj oboru se prudce zbrzdí a ke slovu se dostanou jen nejlépe disponované projekty," shrnuje vyhlídky Jan Matějka, místopředseda CzBA.

Tisková zpráva ke stažení (doc)

Cenové rozhodnutí ERÚ vytváří nové limity pro OZE  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz