abyss_3

České Budějovice přivítají biotechnologické elity

pondělí, 2. září 2013

Pátráte po tajemství úspěchu fungování malých a středních podniků na poli biotechnologií? Po příkladech dobré praxe úspěšných biotechnologických firem? Zajímáte se o možnosti budoucího financování biotechnologií v ČR a EU a nevíte, na koho se se svými dotazy obrátit? Už nemusíte zoufat! Přijeďte 17.10.2013 do Českých Budějovic, kde se v Congres centru Clarion koná mezinárodní konference „BIOTECHNOLOGIE 2013“ – s podtitulem „Možnosti a vize rozvoje biotechnologií v ČR“.

Pozvání přijaly špičky na poli vědy a výzkumu, poradci s mezinárodními zkušenostmi a výkonní ředitelé úspěšných biotechnologických klastrů i firem. Účastníci konference budou mít jedinečnou příležitost navázat cenné kontakty i zajímavá partnerství. Odborníci z České republiky, Rakouska a Německa budou hovořit o aktuálních trendech rozvoje biotechnologií.

Seznámíte se s národními prioritami orientovaného výzkumu a kritickou SWOT analýzou současného stavu biotechnologií. Dozvíte se o službách profesních biotechnologických organizací.
Podíváte se na konkrétní možnosti financování biotechnologií ze soukromých, národních i z evropských zdrojů v příštím programovacím období. 

Před večerním občerstvením se budete moci inspirovat úspěšnými modely spolupráce akademického a privátního sektoru a poučit se z nedocenitelných zkušeností předních osobností tohoto oboru.

Zkrátka mezinárodní konferenci BIOTECHNOLOGIE 2013 byste si rozhodně neměli nechat ujít!

Více viz webové stránky konference.

České Budějovice přivítají biotechnologické elity  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz