cEZ-ESCO_logo_2

ČEZ ESCO pomáhá komplexností své nabídky produktů šetřit zákazníkům čas, starosti i peníze

úterý, 9. května 2017

Společnost ČEZ ESCO (Energy Service Company) je holdingová společnost, která prostřednictvím svých osmi dceřiných společností poskytuje energetická řešení pro širokou škálu zákazníků, kterými jsou velké korporace, průmyslové společnosti, malé a střední podniky, státní, municipální či privátní organizace a společnosti spravující budovy a areály všech typů od residenčních a administrativních budov, přes nemocnice a školy až po sportovní areály.

ČEZ ESCO může být první volbou pro ty, kteří mají zájem o komplexní energetické služby šité na míru, ať už jde např. o instalaci nebo provoz lokálního energetického zdroje, distribuční sítě, energetický audit, realizaci a provoz osvětlení, nebo celkovou modernizaci energetiky svého provozu. Nabízí řešení energetických potřeb zákazníků zejména na decentrální úrovni s důrazem na nové technologie a efektivní využití energie. Samozřejmostí je zajištění dodávek elektřiny a zemního plynu, výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů, ale také financování investic do modernizace provozu prostřednictvím realizovaných úspor.

Dodávky produktů a služeb poskytuje tzv. na klíč, tzn., že zahrnují celý cyklus od návrhu technického řešení, přípravy projektů, vyřízení administrativy, výstavbu a instalaci až po následný provoz a údržbu zařízení. Pomáhá také s  financováním a vyřízením dotací.

Cílem společnosti je být první volbou pro zákazníky, kteří chtějí spotřebovávat energie efektivně a šetrně.

Příklady možné spolupráce / reference
Web ČEZ ESCO

Nabízíme vám širokou škálu energetických produktů a služeb spojených s dodávkou elektřiny a plynu

 • Výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů – zajišťujeme výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů, jako jsou zejména bioplynové stanice, kogenerační jednotky, malé vodní elektrárny, větrné a fotovoltaické elektrárny. Výrobcům elektřiny je poskytován maximálně individuální přístup při tvorbě nabídkové ceny tak, aby bylo možné dosáhnout optimálních podmínek pro výrobce elektřiny a tím nastavení dlouhodobé spolupráce. Výrobci mají možnost zvolit prodej elektřiny za fixní či hodinové ceny, ale také mají možnost využít tzv. postupného výkupu, díky kterému mohou rozložit fixaci ceny do více kroků a tím snížit své riziko z fixace ceny v nevhodný okamžik.
 • Energetické poradenství – poskytujeme energetické poradenství a objektivně posoudíme stávající způsob využití energií. Vyhodnotíme potenciál vašich energetických úspor a navrhneme co nejefektivnější řešení.
 • Výstavba a provoz energetických zařízení – nabízíme výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, postavíme nebo provedeme rekonstrukci kotelen, tepelných čerpadel, případně vyřešíme otázku chlazení a vzduchotechniky v budovách, nebo instalaci a provoz fotovoltaických elektráren. Jsme tradičním partnerem v oblasti výstavby a montáží rozvodných zařízení a poskytujeme komplexní služby v rámci provozování lokálních distribučních soustav. Nabízíme realizaci ekologických zařízení využívající nové technologie a efektivní řešení.
 • Provozování, servis a údržba energetických zařízení – poskytujeme kompletní servis zahrnující technickou správu a údržbu energetických zařízení a dalších výrobních a nevýrobních technologií. Převezmeme za vás odpovědnost za pravidelnou denní údržbu, zajistíme dodávku náhradních dílů, revize, kontroly a postaráme se o spolehlivost vašich výrobních technologií. Ověříme funkčnost provozovaných zařízení a zajistíme jejich pravidelný servis.
 • Osvětlování průmyslových objektů a řešení veřejného osvětlení ve městech a obcích – zajišťujeme kompletní instalace vnitřního i venkovního osvětlení komerčních i průmyslových prostor. Modernizací osvětlení vám zaručíme bezpečný a úsporný provoz. Náklady můžete snížit až o 60%. Dále nabízíme komplexní řešení soustav veřejného osvětlení. Naše služby zahrnují poradenství, výstavbu veřejného osvětlení na klíč, modernizaci a odkup veřejného osvětlení včetně následné správy a údržby.
 • Komplexní projekty energetických úspor (EPC projekty) – zabýváme se realizací úsporných a investičních opatření, vedoucích ke snížení energetických nákladů metodou EPC. Zajistíme vám kompletní financování a poskytneme záruky, že během trvání smluvního vztahu dosáhnete minimálních garantovaných úspor z provozních nákladů, ze kterých nám postupně splatíte investice na realizaci projektu.
 • Smart city, elektromobilita – navrhneme inovativní technologie pro města - koncept s komplexním řešením inteligentní energetiky a městských služeb. Zaměřujeme se na zvýšení kvality života občanů, snížení produkce emisních látek, pokles spotřeby energií a vody a zvyšování kvality informačních a komunikačních technologií. V oblasti dopravy zajistíme vybudování a napájení dobíjecích stanic pro elektromobily. Garantujeme úspory energií spojené s renovací budov. Pomůžeme vám se zajištěním dotací.
 • Obchodování s emisními povolenkami a zárukami původu – pomůžeme vám vyřešit přebytek či nedostatek emisních povolenek, které pro vás zobchodujeme za výhodných podmínek. Současně o výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů vykoupíme záruky původu za vyrobenou ekologickou energii, případně našim zákazníkům poskytujeme záruky původu na prokázání spotřeby ekologické energie. 

 

ČEZ ESCO pomáhá komplexností své nabídky produktů šetřit zákazníkům čas, starosti i peníze | Aktuality | Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz