IMG_3982-1-1536x774

Chemie pomáhá. Nejen byznysu

pátek, 8. října 2021

Investice do nových inovativních technologií rozhodně mají smysl, nejen pro byznys, ale i pro celou společnost. Shodli se na tom hlavní řečníci odborného semináře, který ve středu 6. 10. 2021 uspořádala Hospodářská komora ČR a Svaz chemického průmyslu ČR, který v tomto roce rozjíždí osvětový projekt „CHEMIE POMÁHÁ“.

Moderní chemie a související technologické procesy nabízejí řadu řešení aktuálních společenských výzev, jako je například udržitelnost ekonomického růstu ve spojení s ochranou životního prostředí. I proto je potřeba hledat cesty, jak tyto inovativní technologie podpořit,“ uvedl v úvodu viceprezident Hospodářské komory ČR Radek Jakubský, který společně s ostatními účastníky měl možnost zhlédnout prezentace společností, které jsou nositelé inovativních technologických řešení (na bázi chemicko-termických procesů) v oblasti nakládání s odpady, v energetickém sektoru nebo recyklačním průmyslu.

Chemie opravdu pomáhá! Přináší ideální řešení pro plnění ambiciózních cílů EU v oblasti recyklace. Moderní chemické technologie jsou účinné a zároveň šetrné k životnímu prostředí,“řekl Ivan Souček, ředitel Svazu chemického průmyslu ČR.

Konec skládkování?

Například Moravskoslezský kraj (MSK) patří mezi ekologicky velmi postižené regiony v České republice. Důvodem však není jen velká koncentrace těžkého průmyslu. Kraj je třetím nejlidnatějším v ČR a s tím souvisí i problematika odpadového hospodářství. Ročně končí na skládkách v kraji statisíce tun komunálního odpadu.

Díky těmto technologiím bychom mohli v budoucnosti využít veškerý odpad například v energetice, v dopravě či ve stavitelství a nevozit nic na skládky. Rozhodně nemůžeme jen vyčkávat, co bude, a donekonečna skládkovat,“ sdělila na semináři radní MSK pro oblast životního prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš.

Města a obce nesou největší odpovědnost za odpady svých občanů, proto jsou zastánci maximálního využití odpadů jako zdroje materiálu či energie. Je však nutná podpora státu a spolupráce se soukromým sektorem, který přináší know-how a inovativní technologie či postupy,“ doplnil místopředseda Svazu měst a obcí ČR Pavel Drahovzal.

Kombinace chemie a životního prostředí rozhodně dává smysl. Proč tedy již některé technologie, které ve světě fungují, nevyužíváme?

Jak vyplynulo z široké diskuse, je nutné, aby se aktivovalo především ministerstvo životního prostředí a ministerstvo průmyslu a obchodu. Ta by měla začít aktivněji jednat s jednotlivými kraji, a především pak s obcemi, které jsou hlavními původci odpadů. A rovněž je nutné se vymezit proti těm, kteří neustále narušují plynulý přechod od odpadového středověku k novodobé budoucnosti. Jinak se nikam nepohneme,“ dodal Jakubský.

Termochemický proces nahrazuje zastaralé spalování

Jedním z možných řešení je zařízení na zpracování odpadu – tzv. plazmová technologie: Odpad je přiveden do zplyňovacího reaktoru, kde při vysokých teplotách a za omezeného přístupu vzduchu (kyslíku) dochází k dokonalému zplynění všech organických složek a tvorbě tzv. syntézního plynu. Syntézní plyn (syngas) neobsahuje žádné dehtové složky a lze jej po zchlazení a odstranění příměsí dále využít k výrobě produktů s vyšší přidanou hodnotou (ethanol, nafta, vodík atd.). Anorganické složky odpadu se transformují do sklovité strusky, tzv. vitrifikátu, který je využíván ve stavebnictví.

Zdroj: HK ČR

Chemie pomáhá. Nejen byznysu  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz