booss

Chlazení bioplynu a separace před KGJ

pondělí, 16. srpna 2021

Máte problém s čistotou plynu před motorem a platíte vysoké servisní náklady? Máte v teplém období roku problém s vyšší spotřebou a kvalitou bioplynu? Zanáší se Vám chladič palivové směsi? Tyto problémy Vám pomůže vyřešit náš separátor a chladič bioplynu.

Separátor a chladič bioplynu pracuje na principu odstředivé separace nečistot a zkrápění plynu chladicí kapalinou – vodou smíšenou s kondenzátem z plynu. Efekt vysoce účinného chlazení plynu je založen na principu průchodu plynu vodním aerosolem, který utváří pro předání tepla velmi vysokou přestupnou plochu a současně zde působí efekt chlazení pomocí odparného tepla chladicí kapaliny.

Separátor spolehlivě odstraní z plynu tuhé znečišťující látky (pokud je plyn obsahuje) a současně zajistí zkondenzování vodních par, které jsou v plynu obsaženy. Rozmezí kondenzace bude odvislé od teploty plynu, venkovní teploty a z toho plynoucí teploty chladicí procesní vody.

Naše zkušenosti říkají, že se v konkurenčních výrobcích z drtivé většiny plyn nečistí, pouze se chladí přes trubkový výměník. Teplosměnná plocha výměníku se pak musí periodicky čistit od nečistot, které se na ní usazují.

Naše technologie pracuje jako pračka plynu a chladič současně:

  • snižuje spotřebu bioplynu a zvyšuje jeho kvalitu,
  • zajišťuje čisté plynové potrubí před motorem,
  • šetří servisní náklady na výměnu plynových filtrů a ostatních servisních komponent,
  • v konkrétních případech prodlužuje servisní interval výměny motorového oleje nebo periodu plánovaných oprav motoru,
  • nevyžaduje častou či nákladnou údržbu.

Technická data separátoru a chladiče bioplynu:

typ separátoru

SCH 300

SCH 500

SCH 700

průtok plynu (m3)

200 - 400

400 - 600

600 - 800

výkon chladiče při teplotě vzduchu 35°C (kW)

12

18

38

elektřina (Hz)

400 V, 50 Hz

400 V, 50 Hz

400 V, 50 Hz

příkon zařízení při teplotě vzduchu 35°C (kW)

6

9

19

teplotní spád chladící vody (°C)

6/12

6/12

6/12

teplota plynu vstupní (°C)

45

45

45

teplota plynu výstupní (°C)

12

12

12

tlaková ztráta (kPa)

1,1

1,3

1,5

obestavěný prostor (m)

1,4 x 2 x 2,3

1,4 x 2 x 2,3

1,7 x 2,5 x 2,3

Pro více informací kontaktujte:

omelka@bossbucovice.cz

777 720 678

Chlazení bioplynu a separace před KGJ  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz