CzBA je partnerem mezinárodní konference

středa, 6. ledna 2010

Ve dnech 4. a 5. února 2010 se v Praze uskuteční mezinárodní konference, která se bude věnovat problematice využití bioplynu v dopravě.

Akce se koná při příležitosti oficiálního ukončení projektu MADEGASCAR a jejím pořadatelem je společnost SEVEn ve spolupráci s rakouskou národní energetickou agenturou AEA. Partnerem konference je i Česká bioplynová asociace.

Na konferenci zazní řada zajímavých příspěvků představujících technické, ekonomické i legislativní aspekty úpravy bioplynu na kvalitu zemního plynu, tzv. biometanu, pro jeho následné přímé či nepřímé (prostřednictvím distribuční sítě ZP) využití jako motorové palivo. Doprovázet je budou prezentace konkrétních projektů ze zahraničí (Švédsko, Švýcarsko, Německo, Rakousko a další).

Podrobný program konference a možnosti účasti naleznete na stránkách projektu a pořadatelů.

CzBA je partnerem mezinárodní konference  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz