CzBA partnerem konference BIOPLYN 2010

středa, 17. března 2010

CzBA si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konference BIOPLYN 2010, která se uskuteční ve dnech 13. a 14. dubna 2010 v Českých Budějovicích (zasedací sál zastupitelstva Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice). Akce je pořádána společností GAS s.r.o. ve spolupráci s CzBA a pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly.

Konference je již pátým setkáním odborníků z oblasti vědy a výzkumu, výroby, technologií, projektování a provozu zařízení na výrobu a použití bioplynu. Program konference vychází z narůstající pozornosti věnované bioenergetice, kde bioplyn zaujímá významné postavení. Přednášející jsou z oblasti státní správy, vysokých škol, výzkumných pracovišť i soukromé sféry. Část programu je věnována i aktuální otázce biomethanu.

Účastnický poplatek Kč 4 700,- (včetně DPH)

Kontaktní osoba: Eliška Brandejsová, e-mail: brandejsova@gasinfo.cz; tel: +420 241 049 706

Ke stažení:

Další informace lze získat na www.gasinfo.cz.

CzBA partnerem konference BIOPLYN 2010  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz