Návrh bez názvu

CzBA zve na závěrečnou konferenci projektu REGATRACE, 16.11.2022

úterý, 18. října 2022

Rozšíření výroby biometanu podpoří Evropskou unii při dosahování cílů v oblasti klimatu i energetické bezpečnosti. Pro využití evropského potenciálu biometanu je však nezbytné, aby s ním bylo možné obchodovat přes hranice jednotlivých států.

CzBA jako partner mezinárodního projektu REGATRACE (Horizon 2020) si Vás dovoluje pozvat na závěrečnou konferenci, která se uskuteční 16. listopadu 2022 v Bruselu v hotelu Thon.

Proč byste se měli zúčastnit této konference?

Cílem projektu REGATRACE (zahájeného v červnu 2019) je vytvořit účinný obchodní systém založený na vydávání a obchodování se zárukami původu obnovitelných plynů (GoO), včetně biometanu. To výrazně přispěje k rozšíření společného evropského trhu s biometanem. Za tímto účelem partneři projektu pracují na vytvoření evropského systému GoO pro biometan / obnovitelné plyny a národních entit vydávajících tyto garance. Pracovali také na integraci GoO z různých technologií obnovitelných plynů se systémy GoO pro elektřinu a vodík, a to prostřednictvím integrované metodiky hodnocení a strategií pro udržitelnou podporu zavádění biometanu na trh.

REGATRACE je přínosnou iniciativou pro odstranění překážek v rámci přeshraničního obchodování a rozvoj evropského trhu s plynem z obnovitelných zdrojů. Má zásadní význam pro zajištění zvyšujícího se podílu plynů z obnovitelných zdrojů v rozvodných sítích a zároveň přispěje k dekarbonizaci odvětví.

Klíčová témata k diskusi na závěrečené konferenci REGATRACE

  • Zavádění plynových GoO a registrů obnovitelných plynů
  • Současný stav systémů pro dokumentaci přeshraničního přenosu biometanu
  • Vývoj v oblasti dokumentace přeshraničního přenosu plynu z obnovitelných zdrojů
  • Politická doporučení pro zavádění výroby biometanu a přeshraničního obchodu s ním
  • Výsledky a dopady projektu REGATRACE na odvětví biometanu

Registrujte se zdarma zde.

Předběžný program (pdf)

CzBA zve na závěrečnou konferenci projektu REGATRACE, 16.11.2022  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz