dat_centrum

Datové centrum na bioplynové stanici? Žádná sci-fi.

pátek, 9. února 2018

Nejlepším řešením, jak využít elektřinu z bioplynové stanice, je její spotřeba přímo v areálu BPS. Jsou různé možnosti navazující průmyslové či zemědělské výroby. Jednu z nich nabízí společnost Dataportum a.s. Od roku 2011 se věnuje výstavbě a provozování datových center na území České a Slovenské republiky. Zdálo by se, že se jedná o záležitost, která je oborově zcela rozdílná a neslučitelná. Snadno Vás vyvedeme z omylu.

Datová centra jsou sice energeticky velmi náročná, nicméně nevyžadují velké prostory. V roce 2017 se společnosti Dataportum podařilo vytvořit funkční model, kdy spolupracuje s bioplynovými elektrárnami a přímo spotřebovává jejich nevyužitou energii. Postačí najít vhodné místo pro standardní kontejner, včetně potřebných rozvodů elektřiny – a vše ostatní už zařídí partner.

V současné době poptává tato společnost volnou kapacitu o celkovém výkonu cca 7 MW/h. Pro spolupráci je vhodná BPS s volnou kapacitou minimálně 300 kW/h. Pravidelné odstávky spojené s provozem stanic nejsou překážkou, stejně jako aktuální smlouvy s obchodníky s elektřinou. Poptávka je dlouhodobá. Veškeré investice, včetně infrastruktury, hradí partner. Více na semináři CzBA v Praze, 14. března 2018.

Datové centrum na bioplynové stanici? Žádná sci-fi.  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz