2012_macc_1123_web

Diskuze odborníků o implementaci zákona o podporovaných zdrojích energie

neděle, 24. června 2012

Dne 18. 6. 2012 se v budově Autoklubu Praha sešlo 30 předních odborníků na energetiku s cílem seznámit se s postupem příprav na účinnost Zákona o podporovaných zdrojích energie a koordinovat přípravu procesů pro výplatu oprávněných podpor.

Za MPO ČR se akce zúčastnili Pavel Gebauer a Pavel Jirásek, za MZe ČR Marek Světlík, jednání řídila Ludmila Petráňová ze společnosti Ernst & Young. Otázky kladli zástupci asociací sdružující výrobce zobnovitelných zdrojů, zástupci distribučních společností a společností, které budou pověřeny povinným výkupem. Na otázky z pléna odpovídal hlavní host setkání generální ředitel OTE, a.s. Jiří Šťastný, zástupce MPO ČR a zástupci společnosti Ernst & Young.

Čas na přípravu, projednání a vydání všech sekundárních legislativních předpisů, které jsou nutné pro úspěšné splnění zákonem daných povinností od 1. ledna 2013, je krátký, jak dokládá následující časová osa.

Zástupci společnosti Ernst&Young představili vlastní vizi možného uspořádání vztahů mezi účastníky trhu po aplikaci nového zákona. Základním požadavkem na nový systém je především jednoznačnost nároku na podporu, která je dokladovatelná splněním věcných a časových podmínek. Splnění těchto podmínek musí být registrováno dotčenými subjekty v systému operátora trhu.

Po představení připravovaných kroků ze strany MPO ČR a OTE, a.s. se účastníci zamýšleli nad detailními kroky připravované legislativy a jednotlivými předpoklady, které je nutné do konce roku splnit.

Zástupci asociací sdružující obnovitelné zdroje přislíbili informování svých členů tak, aby byl zabezpečen přechod na nový systém v závěru roku, zejména plynulým postupem v připojování dosud nerealizovaných připojení výroben v průběhu celého zbývajícího období.

V živé diskuzi se účastníci semináře shodli v názoru, že pro úspěšný přechod na nový systém je nezbytná koordinace a soulad mezi hlavními aktéry podpory, kterými jsou státní instituce, operátor trhu, distributoři, povinně vykupující a výrobci.

Setkání bylo podle názoru přítomných potřebné, úspěšné a splnilo svůj cíl: Dialog mezi aktéry nového systému je předpokladem úspěšné implementace Zákona o podporovaných zdrojích energie a je nutné v něm pokračovat.

Zdroj: Ernst & Young, TOP EXPO CZ

Diskuze odborníků o implementaci zákona o podporov  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz