1000x1000-1335380562-eru-logo-res

Diskuze: Výkladové stanovisko k pojmu využití tepelné energie

pátek, 8. června 2012

Energetický regulační úřad zveřejnil dne 31.5.2012 své výkladové stanovisko k předmětu úpravy ustanovení bodu 1.6.2. Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

Dochází zde k výkladu pojmu „efektivní využití tepelné energie“ pro bioplynové stanice. CzBA jako národní technologická platforma podporuje toto stanovisko, stejně jako další opatření a technologická řešení, která povedou k co nejvyššímu využití energie bioplynu.

Znění výkladového stanoviska (ERÚ)

Představenstvo CzBA uvítá pro odbornou diskusi každý kvalitní návrh na využití tepla z bioplynové stanice. Nejzajímavější náměty zveřejníme.

Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře nebo pište na email info@czba.cz

Diskuze: Výkladové stanovisko k pojmu využití tepe  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz